Ceny i opłaty

Wprowadziliśmy elastyczny system płatności, który dostosowany jest do Twoich możliwości finansowych i wygody. Czesne możesz opłacić z góry lub rozłożyć je na 12 rat – wybierz sam!

Studia II stopnia online do 30 września 850 zł taniej

Zapisując się do 30 września na studia II stopnia w trybie e-learningowym możesz skorzystać ze zniżki:

  • 400 zł zniżki w czesnym
  • 450 zł zniżki w opłacie wpisowej – nie płacisz wpisowego

W tabeli poniżej znajdziesz aktualne ceny, które obowiązują w rekrutacji na rok akademicki 2017/ 2018.

Czesne za studia II stopnia
  Studia niestacjonarne Studia stacjonarne
Kierunek czesne (12 rat) rocznie (1 rata) czesne (12 rat) rocznie (1 rata) rok studiów
Zarządzanie 385 zł
352 zł
4440 zł
4040 zł
430 zł
397 zł
4980 zł
4580 zł
I rok studiów
385 zł 4440 zł 430 zł 4980 zł II rok studiów

Uregulowanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 450 zł (poza okresem promocji) jest warunkiem przyjęcia na studia w ZPSB. Informacja o tym, na jakie konto należy wpłacać opłatę wpisową znajduje się poniżej:

Płatności

  • opłatę za czesne należy przesłać przelewem na indywidualne konto wygenerowane w systemie e-Dziekanat
  • wpisowe w wysokości 450 zł (poza okresem promocyjnym) należy wpłacać bezpośrednio na konto ZPSB:
  • Wydział w Szczecinie – nr: 77124039271111000041000012 (Bank PeKaO S.A. II/O Szczecin)

 

Rezerwuję miejsce