facebook

Aktualności – Gryfice

Grant dla Studentów na projekt o społecznej odpowiedzialności biznesu

30-10-2014
 

Organizator programu grantowego Pracownia Działań Lokalnych CSR – Liga Odpowiedzialnego Biznesu (LOB) – zaprasza do współpracy organizacje studenckie, koła naukowe, organizacje pozarządowe działające na uczelni, które chcą zrealizować projekt promujący i edukujący o społecznej odpowiedzialności biznesu.

Banner_Program grantowy 2014_2015

Działasz w organizacji studenckiej? Chcesz zorganizować wydarzenie o tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu? Nie zwlekaj – złóż wniosek o dofinansowanie w kolejnej edycji programu grantowego Pracownia Działań Lokalnych CSR i zdobądź nawet 2000 zł na swój projekt!

Chętni mogą złożyć wnioski na dwa rodzaje grantów: duży (do 2000 zł) oraz mały (do 600zł).

Termin naboru wniosków:
I TURA – do 13 listopada 2014
II TURA – do 16 stycznia 2015

Szczegółowe informacje dot. aplikowania o grant w programie grantowym Pracownia Działań Lokalnych CSR można znaleźć: TUTAJ.


Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015

27-10-2014

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu już po raz 10. zainaugurowała Rok Akademicki na Wydziale Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach.

Uroczystość odbyła się w Hali Gryf Arena 25 października br. o godzinie 12.00.

Nowy Rok Akademicki 2014/2015 otworzyła Rektor prof. ZPSB dr hab. Aneta Zelek. Przedstawiła też nowe władze Wydziału – Dziekan prof. ZPSB dr Grażynę Maniak oraz Prodziekana dr. Jarosława Poteralskiego.

Uroczystość uświetnił także wykład Rektora Seniora prof. ZPSB dr. hab. Wojciecha Olejniczaka, pod intrygującym tytułem “E=mc3“.

zapr na www z prog

————————————————————————

I Gryfickie Forum Społeczno- Gospodarcze

13-10-2014

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu- Wydział Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach w partnerstwie z Powiatem Gryfickim zaprasza na I Gryfickie Forum Społeczno- Gospodarcze

 

Tytuł, a jednocześnie temat przewodni pierwszego FORUM to:

 

Rozwój przedsiębiorczości a nauka i edukacja

 

Termin: 16 października 2014 r., godzina 12:00

Miejsce: Gryfice, Hala „Gryf Arena”

 

Forum pomyślane jest jako coroczne spotkanie środowisk: nauki, biznesu oraz administracji publicznej i samorządowej pod wspólnym hasłem: Perspektywy rozwoju we wzajemnej współpracy.

Celem Forum jest wypracowanie rozwiązań sprzyjających aktywności gospodarczej, a także  integracja lokalnej społeczności wokół działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i jakości życia mieszkańców powiatu gryfickiego, oraz powiatów ościennych.

Do udziału w Forum zaproszeni są: przedstawiciele samorządu lokalnego i instytucji administracji rządowej, przedsiębiorcy, przedstawiciele urzędu pracy i in. instytucji otoczenia biznesu, organizacji społecznych i sektora nauki i edukacji, eksperci specjalizujący się w tematyce Forum.

Serdecznie zapraszamy również wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gryfic i okolic !!!

Udział w Forum jest bezpłatny.

dowiedz się więcej

 

———————————————————————————

TRWA REKRUTACJA DO ZACHODNIOPOMORSKIEGO STUDIUM POLICEALNEGO FERS

 

Fundacja Edukacyjna „RÓWNE SZANSE” w partnerstwie z Zachodniopomorską Szkołą Biznesu – Wydziałem Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach uruchomiła we wrześniu Zachodniopomorskie Studium Policealne FERS.

Oferta edukacyjna dwuletniego studium policealnego FERS daje możliwość zdobycia praktycznych kompetencji w zawodach: technik ekonomista i opiekun osób starszych. Oferta studium powstała w odpowiedzi na wciąż utrzymujące się na rynku pracy zapotrzebowanie na specjalistów we wskazanych wyżej zawodach.

Propozycja edukacyjna Zachodniopomorskiego Studium Policealnego FERS w Gryficach jest odpowiedzią na aktualne i realne potrzeby rynku pracy. Rozumiejąc specyfikę rynku, studium postawiło głównie na praktyczne aspekty zdobywania zawodu. Wszyscy słuchacze uczą się tylko przedmiotów zawodowych, w ramach których zdobywają wiedzę, a przede wszystkim nabywają umiejętności praktyczne, niezbędne przy wykonywaniu zadań zawodowych na przyszłych stanowiskach pracy.

Słuchaczami studium policealnego mogą zostać wszystkie osoby, które ukończyły szkołę średnią, w tym również nie posiadające matury.

ZAPRASZAMY ! REKRUTACJA WCIĄŻ TRWA !

Adres szkoły:

ul. Piłsudskiego 34

72-300 Gryfice

Tel. (91) 387 70 98

 ————————————————-

Uwaga: Stypendia – nawet powyżej 1000 zł miesięcznie!

 

Zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów wynikają z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:

 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Stypendium to będzie otrzymywać maksymalnie 10 % studentów z każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni.
 • Maksymalny dochód rodziny uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2014/2015 nie może przekroczyć 850,20 zł netto na osobę.
 • Na stypendia socjalne i dla osób niepełnosprawnych uczelnia jest zobowiązana przeznaczyć nie mniej niż 60% środków z otrzymanej dotacji, a pozostałe – na stypendia Rektora

Więcej informacji, regulamin oraz wnioski do pobrania tutaj.

——————————————————————————–

Trwa rekrutacja na studia w roku akademickim 2014/2015

Chcesz zdobyć dyplom ukończenia uczelni wyższej i kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy bez konieczności uciążliwych dojazdów do większych ośrodków akademickich?

Skorzystaj z atrakcyjnej oferty studiów w Gryficach. Możesz skorzystać z tradycyjnych studiów I stopnia (licencjackich) realizowanych w siedzibie Wydziału Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach, lub ze studiów na odległość, tj. w trybie e-learningowym.

 

Nowością w ofercie Wydziału w Gryficach są atrakcyjne studia podyplomowe, które pozwalają zdobyć poszukiwane, wysoce specjalistyczne kwalifikacje. Są to:

 • Logistyka
 • Zarządzanie projektami informatycznymi (w całości w trybie e-learningowym)
 • Oligofrenopedagogika
 • Nowoczesne technologie w edukacji (w całości w trybie e-learningowym)

 

Skorzystaj! Sprawdź promocje dla Ciebie!


Co to znaczy studiować praktycznie?

Studia to dziś więcej niż sam dyplom. Praktyczna wiedza i umiejętności uzyskane na uczelni są równie ważne jak tytuł zawodowy (licencjat czy magister). Dla pracodawcy liczy się to, jak naszą wiedzę umiemy wykorzystywać w realnych sytuacjach zawodowych. Taki pracownik jest ceniony i poszukiwany.

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, od 2004 roku także z wydziałem w Gryficach, to uczelnia o praktycznym profilu kształcenia. Przez ponad 20 lat istnienia ZPSB wykształciła już tysiące dyplomowanych specjalistów w dziedzinach ekonomii, informatyki czy zarządzania, działających z sukcesem w biznesie.

Nauka interaktywna z wykorzystaniem gier i warsztatów

Nowoczesny system kształcenia to nie tylko tradycyjne wykłady. Oferta musi być zróżnicowana i elastyczna. Gry decyzyjne to jedna z atrakcyjnych i skutecznych metod ćwiczenia wiedzy i umiejętności. Studenci chętnie angażują się w rywalizację, pokonywanie kolejnych poziomów. Taka motywacja pomaga w praktycznej nauce. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Gryficach wykorzystuje na zajęciach gry symulacyjne i decyzyjne, treningi i warsztaty menedżerskie, moderowane dyskusje.

Gra_ZPSB_P1090288_smsm

Gra symulacyjna “Zarządzanie projektem D&J Resort”

Pracodawcy potrzebują konkretnych kompetencji

Ujecie_przyjdz_do_nas_po_praktyke

„Przyjdź do nas po praktykę” – nowy film promocyjny ZPSB

Wybierając uczelnię należy kierować się aktualnością i praktycznością oferty edukacyjnej dla rynku pracy. ZPSB, która od 20 lat kształci kadry dla biznesu, wzbogaca kadrę naukową gronem doświadczonych praktyków, działających w biznesie. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Gryficach współpracuje też z lokalnymi pracodawcami, aby ułatwić start zawodowy absolwentom. To szczególnie ważne dla osób, które dziś podejmują decyzję o studiach.

Kształcić się należy w każdym wieku

Rynek pracy mocno weryfikuje kwalifikacje absolwentów, a samo doświadczenie też nie zawsze wystarcza wobec zmieniających się realiów. Dlatego kształcenie się osób dorosłych jest wymogiem naszych czasów. ZPSB wychodzi tu naprzeciw z dopasowaną ofertą i metodami pracy, a także atrakcyjnymi zniżkami dla osób 40+. Na podnoszenie kwalifikacji i inwestycję w siebie nigdy nie jest za późno.

Studiować wygodnie i na miejscu

Wysoki poziom kształcenia i dobra atmosfera to atuty Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Gryficach. Nowoczesne metody to też nauka w systemie e-learningu, oferującym wygodne kształcenie na odległość z zachowaniem wysokiego standardu uzyskiwanej wiedzy i umiejętności. Bez konieczności wyjazdu do innego miasta, na miejscu mamy dostęp do nowocześnie prowadzonych studiów wyższych. Szereg ułatwień, w tym materiały dydaktyczne dostępne przez Internet i elastyczne terminy zajęć sprawiają, że studia w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Gryficach to dobra inwestycja.


Poszukiwane zawody

Wobec tempa zmian zachodzących obecnie w gospodarce, prognozowanie zawodów przyszłości przypomina trochę wróżenie z fusów. Mimo to, odwołując się do licznych badań tendencji w biznesie i na rynku pracy – nie tylko polskim – można wskazać, że jest i nadal będzie występował popyt na kwalifikacje w takich obszarach jak:

 • Edukacja i terapie,
 • Opieka zdrowotna i senioralna,
 • Zarządzanie,
 • E-biznes, przedsiębiorczość,
 • Finanse, logistyka, obsługa klienta,
 • Technologie IT.

Eksperci rynku pracy i specjaliści HR (human resources) podkreślają, iż liczy się także znajomość języka obcego, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i funkcjonowania w środowisku zróżnicowanym kulturowo.

Warto zauważyć, iż oferta edukacyjna naszej Uczelni – w tym Wydziału w Gryficach -  pozwala zdobyć wiele spośród kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy!


nalepka

Informator 2014/2015

informator

Kontakt


Wydział Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach

gryfice@zpsb.pl


ul. Piłsudskiego 34

72-300 Gryfice

tel. +48 (91) 387 70 98

fax: +48 (91) 387 70 98


Godziny otwarcia Dziekanatu

poniedziałek - czwartek: godz. 8:30 - 16:00
piątek (niezjazdowy): godz. 8:30 - 16:00
piątek (zjazdowy): godz. 8:30 – 20:00
sobota- niedziela (tylko w trakcie zjazdów): godz. 7:45 – 17.00


Numer konta:

21 1240 3842 1111 0000 3081 9544

Plan dojazdu:


mapa-gryfice-nowa