Programy studiów

W tej zakładce publikowane są aktualne szczegółowe programy studiów modułowych. Na program studiów składają się kursy dla wszystkich specjalności na poszczególnych kierunkach. Publikowane programy zawierają:

  • zestaw treści merytorycznych,
  • opis efektów kształcenia,
  • specyficzne wymagania dotyczące zaliczenia modułu/kursu.

EKONOMIA

STUDIA I STOPNIA

Specjalności:

PEDAGOGIKA

STUDIA I STOPNIA