Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi każde przedsiębiorstwo jest zobowiązane do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego też potrzebni są specjaliści, których zadaniem jest nadzorowanie firm w zakresie respektowania przepisów BHP, a także szkolenie ich pracowników w tym obszarze. Chcesz przygotować się do wykonywania zawodu inspektora BPH, a może już pracujesz w tej branży i zastanawiasz się nad tym, jak podnieść swoje kwalifikacje? Zapisz się na studia podyplomowe w ZPSB w Gryficach i zyskaj potrzebne kompetencje.

Program studiów

Podczas studiów na tym kierunku przekażemy Ci informacje z zakresu psychologii pracy, ochrony środowiska i systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Nauczysz się dostosowywać miejsce pracy do warunków szkodliwych, niebezpiecznych czy uciążliwych. Zdobędziesz też wiedzę niezbędną przy określaniu poziomu ryzyka zawodowego i przy organizowaniu wewnętrznych służb BHP.

W trakcie studiów istnieje możliwość realizacji kursu przygotowania dydaktycznego do prowadzenia szkoleń w dziedzinie BHP.

Rezerwuję miejsce
Program studiów
Tematyka Liczba godzin
BLOK WPROWADZAJĄCY 13
Zajęcia integracyjne 3
Prawna ochrona pracy 10
BLOK UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH 155
Wypadki przy pracy 10
Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe 20
Metodyka oceny ryzyka zawodowego 15
Wymagania techniczne bezpieczeństwa i higieny pracy 60
Profilaktyczna ochrona zdrowia 15
Organizacja wewnętrznych służb bezpieczeństwa i higieny pracy 5
Przygotowanie do wykonywania pracy 5
Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy 10
Psychologia pracy 5
Ochrona środowiska naturalnego 5
Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 5
BLOK – KOMPETENCJE KLUCZOWE (w systemie e-learning) – słuchacz samodzielnie wybiera 4 kompetencje kluczowe na bazie diagnozy Barometr Kompetencji Kluczowych 40
  • Autoprezentacja
  • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym
  • Komunikacja interpersonalna
  • Kreatywność
  • Praca w zespole
  • Prawo w działalności gospodarczej
  • Ugruntowane podstawy matematyki
  • Zarządzanie wiedzą
  • Zarządzanie zespołem
  • Znajomość technologii informatycznych
 
Seminarium dyplomowe 5
Liczba godzin łącznie 213
Tematyka Liczba godzin

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu studiów i liczby godzin (do 15%)

Pamiętaj, że w ZPSB możesz skorzystać z dofinansowania na studia podyplomowe dla siebie i swoich pracowników w ramach Projektu Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź, jak otrzymać wsparcie i jakie warunki musisz spełnić, aby móc ubiegać się o nie.

STUDIA DOFINANSOWANE

Adresaci

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy są osoby posiadające wyższe wykształcenie i zainteresowane pogłębieniem wiedzy z zakresu BHP. Uczestnictwo w studium pomaga też w uzyskaniu drugiej specjalności zawodowej oraz w uruchomieniu związanej z BHP własnej działalności.

 

Rezerwuję miejsce