Nowoczesne technologie w edukacji i kształceniu

Dołącz do grupy

Studia prowadzone w trybie e-learningowym.

Twoja kariera jest związana z edukacją lub kształceniem? Zapisz się na studia podyplomowe w ZPSB i uzupełnij swój warsztat organizacyjny oraz trenerski.

Dlaczego warto studiować i podnosić swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych? Bo kontynuowanie nauki na studiach podyplomowych to przede wszystkim nowe, dodatkowe umiejętności, które każdemu absolwentowi studiów podyplomowych przysporzą wiele korzyści i nowych zawodowych możliwości. Na swoich studiach niewątpliwie zdobywamy szeroki wachlarz wiedzy i umiejętności, kompetencji i kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej.

Patrycja Żogała, słuchaczka studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika

Podczas studiów nauczysz się skutecznie komunikować z osobami uczącymi się i je aktywizować. Dowiesz się, jak efektywnie wykorzystywać w edukacji internet. Poznasz aspekty etyczno-prawne i społeczne w dostępie i korzystaniu z technologii informacyjnej. Zdobędziesz też wiedzę z zakresu psychologii ogólnej, rozwojowej i osobowości.

Zajęcia prowadzimy w formie e-learningowej – w całości realizujemy je przez specjalny serwis internetowy. Znajdziesz w nim multimedialne materiały dydaktyczne, a także zestawy testów do samodzielnej weryfikacji wiedzy i liczne case study.

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku Nowoczesne technologie w edukacji i kształceniu są osoby związane z edukacją i kształceniem zarówno młodzieży szkolnej, jak i osób dorosłych. To sposób na doskonalenie umiejętności przez nauczycieli przedmiotów informatycznych, osoby związane z branżą szkoleniową i pracowników działów wdrożeń w firmach informatycznych prowadzących szkolenia użytkowników końcowych.

 

Rezerwuję miejsce
Program studiów
Nazwa modułu szkoleniowego numer
Zarządzanie informacją w firmie 1
Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji 2
Zarządzanie projektami informatycznymi 3
Metoda projektów 4
Zarządzanie zespołem projektowym, profil menadżera projektu 5
Zachowanie ludzi w sytuacjach trudnych 6
Zarządzanie zmianami i komunikacją w projekcie 7
Ochrona własności intelektualnej 8
Wykorzystanie Internetu w edukacji 9
Metody aktywizujące 10
Psychologia ogólna 11
Psychologia rozwojowa i osobowości 12
Komunikacja z osobą ucząca się 13
Aspekty humanistyczne, etyczno-prawne i społeczne w dostępie i korzystaniu z technologii informacyjnej 14
Przygotowanie pracy dyplomowej

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu studiów i liczby godzin (do 15%)

Pamiętaj, że w ZPSB możesz skorzystać z dofinansowania na studia podyplomowe dla siebie i swoich pracowników w ramach Projektu Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź, jak otrzymać wsparcie i jakie warunki musisz spełnić, aby móc ubiegać się o nie.

STUDIA DOFINANSOWANE Rezerwuję miejsce