Rachunkowość i finanse

Właściwe gospodarowanie zasobami finansowymi firmy to jeden z aspektów kluczowych dla jej efektywnego funkcjonowania. Nic więc dziwnego, że osoby, które posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu rachunkowości, a jednocześnie umiejętność analitycznego myślenia, są szczególnie poszukiwane na rynku pracy. Jeśli w przyszłości chcesz pracować właśnie w tej branży, zapisz się na studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i finanse w ZPSB i zwiększ swoje szanse na ciekawą i dobrze płatną posadę.

Program studiów

Studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i finanse w ZPSB pozwolą Ci zdobyć nowoczesną wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne w prowadzeniu rachunkowości. Nauczysz się księgować operacje gospodarcze, klasyfikować koszty i przychody oraz zasoby majątkowe i źródła ich finansowania, a także sporządzać bilanse jednostek gospodarczych. Poznasz praktyczny wymiar stosowania zasady równowagi bilansowej i dowiesz się, jak wyceniać oraz ewidencjonować rozrachunki. Przekażemy Ci też informacje na temat zasad ustalania wyniku finansowego jednostki na koniec roku obrotowego oraz sporządzania rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym.

 

Rezerwuję miejsce
Program studiów
Tematyka Liczba godzin
Moduł I
Ogólne zasady w rachunkowości 5
Moduł II
Zasoby majątkowe i źródła ich pochodzenia 10
Moduł III
Przychody i koszty w przedsiębiorstwie 15
Moduł IV
Rozrachunki 5
Moduł V
Ewidencja wynagrodzeń i świadczeń 10
Moduł VI
Obrót towarowy i materiałowy w przedsiębiorstwie 15
Moduł VII
Wycena składników majątkowych 15
Moduł VIII
Prowadzenie ksiąg rachunkowych 5
Moduł IX
Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa 10
Moduł X
Elementy prawa podatkowego 30
Moduł XI
Wybrane zagadnienia z prawa 15
Moduł XII
Program finansowo-księgowy SYMFONIA 30
Moduł XIII – BLOK – KOMPETENCJE KLUCZOWE (w systemie e-learning) – słuchacz samodzielnie wybiera 4 kompetencje kluczowe na bazie diagnozy Barometr Kompetencji Kluczowych
  • Autoprezentacja
  • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym
  • Komunikacja interpersonalna
  • Kreatywność
  • Praca w zespole
  • Prawo w działalności gospodarczej
  • Ugruntowane podstawy matematyki
  • Zarządzanie wiedzą
  • Zarządzanie zespołem
  • Znajomość technologii informatycznych
Łącznie  165

Pamiętaj, że w ZPSB możesz skorzystać z dofinansowania na studia podyplomowe dla siebie i swoich pracowników w ramach Projektu Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź, jak otrzymać wsparcie i jakie warunki musisz spełnić, aby móc ubiegać się o nie.

STUDIA DOFINANSOWANE

Adresaci

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość i finanse są zarówno osoby związane zawodowo z obszarem rachunkowości, które chcą zaktualizować posiadaną już wiedzę, jak i osoby planujące podjęcie pracy w tej branży w przyszłości.
Rezerwuję miejsce