Zarządzanie nieruchomościami

Wraz z rozwojem rynku nieruchomości wzrasta też zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie zarządzania nimi. Ta profesja wymaga podejmowania ważnych decyzji i dokonywania wielu specjalistycznych czynności, m.in. w zakresie gospodarki ekonomiczno-finansowej, bieżącego administrowania, bezpieczeństwa użytkowania, właściwej eksploatacji czy uzasadnionego inwestowania w nieruchomość. Zapisz się na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie nieruchomościami w ZPSB w Gryficach i przygotuj się do profesjonalnego wykonywania tego zawodu.  

Program studiów

Program tych studiów podyplomowych zawiera kompendium wiedzy niezbędne przy prowadzeniu własnej działalności jako zarządca nieruchomości, jak i w pracy w firmach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi. W trakcie nauki poznasz najnowsze regulacje prawne, zagadnienia ekonomiczno-finansowe i techniczne oraz specjalistyczne narzędzia niezbędne w zarządzaniu nieruchomościami. Zapoznasz się również ze standardami zawodowymi i etycznymi obowiązującymi w tej branży.

Pamiętaj, że w ZPSB możesz skorzystać z dofinansowania na studia podyplomowe dla siebie i swoich pracowników w ramach Projektu Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź, jak otrzymać wsparcie i jakie warunki musisz spełnić, aby móc ubiegać się o nie.

STUDIA DOFINANSOWANE

Adresaci

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie nieruchomościami adresowane są do osób profesjonalnie zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami, m.in.: przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, administratorów budynków i obiektów użyteczności publicznej, właścicieli i pracowników przedsiębiorstw budowlanych, wspólnot mieszkaniowych, centrów zarządzania nieruchomościami, zakładów gospodarki nieruchomościami i biur nieruchomości, właścicieli i zarządców nieruchomości, członków wspólnot mieszkaniowych oraz pracowników zarządów domów komunalnych.

Organizacja studiów

Studia podyplomowe trwają 2 semestry i prowadzone są w trybie zaocznym oraz e-learningowym. Zajęcia odbywają się 2-3 razy w miesiącu, w piątki w godzinach 16.00-20.00 oraz w soboty w godzinach  8.30-17.00 w siedzibie ZPSB w Gryficach.

Rezerwuję miejsce