facebook

Aktualności – Stargard

 Uwaga Stypendia

 

Zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów wynikają z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

  • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Stypendium to będzie otrzymywać maksymalnie 10 % studentów z każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni.
  • Maksymalny dochód rodziny uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2014/2015 nie może przekroczyć 850,20 zł netto na osobę.
  • Na stypendia socjalne i dla osób niepełnosprawnych uczelnia jest zobowiązana przeznaczyć 60% środków z otrzymanej dotacji, a pozostałe 40% na stypendia Rektora.

Więcej informacji, regulamin oraz wnioski do pobrania tutaj.

 

Sprawdź nasze promocje

promocje

> Promocje Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu

 

 

 

Trwa rekrutacja na studia w roku akademickim 2014/2015

Chcesz zdobyć dyplom ukończenia uczelni wyższej i kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy bez konieczności uciążliwych dojazdów do większych ośrodków akademickich?

Skorzystaj z atrakcyjnej oferty studiów w Stargardzie. Możesz skorzystać z niestacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich) realizowanych w siedzibie Wydziału Przedsiębiorczości w Stargardzie lub ze studiów II stopnia (magisterskich). To jedyna taka oferta w Stargardzie. Zapraszamy!

 

 

Co to znaczy studiować praktycznie?

Studia to dziś więcej niż sam dyplom. Praktyczna wiedza i umiejętności uzyskane na uczelni są równie ważne jak tytuł zawodowy (licencjat czy magister). Dla pracodawcy liczy się to, jak naszą wiedzę umiemy wykorzystywać w realnych sytuacjach zawodowych. Taki pracownik jest ceniony i poszukiwany.

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Stargardzie, to uczelnia o praktycznym profilu kształcenia. Przez ponad 20 lat istnienia ZPSB wykształciła już tysiące dyplomowanych specjalistów w dziedzinach ekonomii, informatyki czy zarządzania, działających z sukcesem w biznesie.

Nauka interaktywna z wykorzystaniem gier i warsztatów

Nowoczesny system kształcenia to nie tylko tradycyjne wykłady. Oferta musi być zróżnicowana i elastyczna. Gry decyzyjne to jedna z atrakcyjnych i skutecznych metod ćwiczenia wiedzy i umiejętności. Studenci chętnie angażują się w rywalizację, pokonywanie kolejnych poziomów. Taka motywacja pomaga w praktycznej nauce. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Stargardzie wykorzystuje na zajęciach gry symulacyjne i decyzyjne, treningi i warsztaty menedżerskie, moderowane dyskusje.

 

Gra_ZPSB_P1090288_smsmGra symulacyjna “Zarządzanie projektem D&J Resort”

Pracodawcy potrzebują konkretnych kompetencji

 

Ujecie_przyjdz_do_nas_po_praktyke„Przyjdź do nas po praktykę” – nowy film promocyjny ZPSB

Wybierając uczelnię należy kierować się aktualnością i praktycznością oferty edukacyjnej dla rynku pracy. ZPSB, która od 20 lat kształci kadry dla biznesu, wzbogaca kadrę naukową gronem doświadczonych praktyków, działających w biznesie. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Stargardzie współpracuje też z lokalnymi pracodawcami, aby ułatwić start zawodowy absolwentom. To szczególnie ważne dla osób, które dziś podejmują decyzję o studiach.

Kształcić się należy w każdym wieku

Rynek pracy mocno weryfikuje kwalifikacje absolwentów, a samo doświadczenie też nie zawsze wystarcza wobec zmieniających się realiów. Dlatego kształcenie się osób dorosłych jest wymogiem naszych czasów. ZPSB wychodzi tu naprzeciw z dopasowaną ofertą i metodami pracy, a także atrakcyjnymi zniżkami dla osób 40+. Na podnoszenie kwalifikacji i inwestycję w siebie nigdy nie jest za późno.

Studiować wygodnie i na miejscu

Wysoki poziom kształcenia i dobra atmosfera to atuty Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Stargardzie. Nowoczesne metody to też nauka w systemie e-learningu, oferującym wygodne kształcenie na odległość z zachowaniem wysokiego standardu uzyskiwanej wiedzy i umiejętności. Bez konieczności wyjazdu do innego miasta, na miejscu mamy dostęp do nowocześnie prowadzonych studiów wyższych. Szereg ułatwień, w tym materiały dydaktyczne dostępne przez Internet i elastyczne terminy zajęć sprawiają, że studia w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Stargardzie to dobra inwestycja.

 

 

ZPSB na Festiwalu Nauki i Kultury w Stargardzie 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Stargardzie uczestniczyła w Festiwalu Nauki i Sztuki, organizowanym przez I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Stargardzie Szczecińskim. Wydarzenie to, które łączyło zabawę i naukę, zgromadziło sporą publiczność.

Impreza, zorganizowana przez nauczycieli i uczniów liceum, miała na celu zainteresować młodzież różnymi aspektami nauki i zachęcić ich do poszerzania wiedzy. W trakcie festynu uczelnie szczecińskie prezentowały swoje najciekawsze osiągnięcia i ofertę. Nasza uczelnia postawiła na prezentacje dokonań studentów i podkreślenie, że jesteśmy szkołą stawiającą na praktykę. Zaprezentowaliśmy prace realizowane przez naszych studentów, w tym też projekty, które odniosły już komercyjny sukces. Daliśmy możliwość uczniom samodzielnego komponowania muzyki przy użyciu komputera, a także rozegraliśmy interaktywne konkursy.

ZPSB reprezentowali wykładowcy: Ewelina Swiergiel, Anita Olejnik, Łukasz Mazurowski i Marcin Mikłasz.

→ czytaj więcej o wydarzeniu na www.stargardzka.pl


ERASMUS 2013/2014 – OSTATNIE MIEJSCE  WYJAZDU NA ZAGRANICZNĄ PRAKTYKĘ STUDENCKĄ!

Więcej informacji:

www.zpsb.pl/uczelnia/wspolpraca-miedzynarodowa-i-badania-stosowane-2/erasmus-dla-studentow-praktyki/

esnkoszulka

Informator 2014/2015

informator


rekrutacjaonlineKontakt


Wydział Przedsiębiorczości w Stargardzie Szczecińskim

ul. Park 3 Maja 2, 73-110 Stargard Szczeciński

tel. +48 91 578 22 12

stargard@zpsb.pl

Konto: PeKaO S.A. O/Stargard nr: 13 1240 3927 1111 0010 4608 6258

Dziekanat

Paulina Wręczycka

pwreczycka@zpsb.edu.pl

Godziny otwarcia Dziekanatu w wakacje:

Zapraszamy od poniedziałku do czwartku 8.00 - 15.00

piątek 8.00 - 16.00