Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podyplomowe studia w ZPSB przygotują Cię do wykonywania zawodu inspektora BHP, a jeśli już pracujesz w tej branży – podniosą poziom Twoich umiejętności.

Studia pozwolą Ci zdobyć praktyczne umiejętności, jak organizacja wewnętrznych służb BHP, nauczysz się określać poziom ryzyka zawodowego, będziesz wiedział jak dostosowywać miejsce pracy do warunków niebezpiecznych, szkodliwych czy uciążliwych. Będziesz miał szansę uczestniczyć w zajęciach z zakresu ochrony środowiska, systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz psychologii pracy.

Program studiów podyplomowych wzbogaciliśmy o zestaw cenionych na rynku pracy kompetencji kluczowych, szansę uzupełnienia umiejętności i wiedzy dzięki specjalnie przygotowanym materiałom e-learningowym oraz mobilnej grze „Pigułki kompetencji” (m-learning) oraz możliwość autodiagnozy za pomocą Barometru Kompetencji Kluczowych.
Studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy zostały zaprojektowane z myślą o osobach posiadających wyższe wykształcenie lub zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z dziedziny BHP. Udział w studium pomoże Ci w uzyskaniu drugiej specjalności zawodowej w zakresie BHP oraz w rozpoczęciu działalności związanej z tą branżą.

Podczas studiów istnieje możliwość wzięcia udziału w kursie przygotowania dydaktycznego do prowadzenia szkoleń z zakresu BHP.

 

Rezerwuję miejsce
Program studiów
Tematyka Liczba godzin
BLOK WPROWADZAJĄCY 13
Zajęcia integracyjne 3
Prawna ochrona pracy 10
BLOK UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH 155
Wypadki przy pracy 10
Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe 20
Metodyka oceny ryzyka zawodowego 15
Wymagania techniczne bezpieczeństwa i higieny pracy 60
Profilaktyczna ochrona zdrowia 15
Organizacja wewnętrznych służb bezpieczeństwa i higieny pracy 5
Przygotowanie do wykonywania pracy 5
Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy 10
Psychologia pracy 5
Ochrona środowiska naturalnego 5
Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 5
BLOK – KOMPETENCJE KLUCZOWE (w systemie e-learning) – słuchacz samodzielnie wybiera 4 kompetencje kluczowe na bazie diagnozy Barometr Kompetencji Kluczowych 40
  • Autoprezentacja
  • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym
  • Komunikacja interpersonalna
  • Kreatywność
  • Praca w zespole
  • Prawo w działalności gospodarczej
  • Ugruntowane podstawy matematyki
  • Zarządzanie wiedzą
  • Zarządzanie zespołem
  • Znajomość technologii informatycznych
 
Seminarium dyplomowe 5
Liczba godzin łącznie 213

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu studiów i liczby godzin (do 15%)

Pamiętaj, że w ZPSB możesz skorzystać z dofinansowania na studia podyplomowe dla siebie i swoich pracowników w ramach Projektu Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź, jak otrzymać wsparcie i jakie warunki musisz spełnić, aby móc ubiegać się o nie.

STUDIA DOFINANSOWANE Rezerwuję miejsce

Sprawdź kierunki studiów z obszaru zarządzania bezpieczeństwem, które także mogą Cię zainteresować: