Doradztwo zawodowe i edukacyjne

Już dziś zarezerwuj sobie miejsce na kierunku Doradztwo zawodowe i edukacyjne. Zapisz się online, wypełniając formularz.

 

Rezerwuję miejsce

Podyplomowe studia na kierunku Doradztwo zawodowe i edukacyjne w Stargardzie są odpowiedzą na rosnący popyt na specjalistów świadczących usługi doradztwa zawodowego i edukacyjnego. Studenci tego kierunku zostaną przygotowani do udzielania wsparcia uczniom przy dokonaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, a osobom dorosłym przy planowaniu i realizacji ścieżki kariery zawodowej.

Organizacja studiów

Studia podyplomowe Doradztwo zawodowe i edukacyjne realizowane są w wariancie 2-semestralnym i 3-semestralnym.

Studia 2-semestralne:

  • pozwalają uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy zawodowego w instytucjach rynku pracy
  • adresowane do absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu,
  • dla osób zainteresowanych pracą w charakterze doradcy zawodowego w urzędach pracy, agencjach zatrudnienia, uczelnianych biurach karier, agencjach doradztwa personalnego.

Studia 3-semestralne:

  • pozwalają uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego
  • dedykowane są osobom pracującym w szkołach lub placówkach oświatowych,
  • studia dla absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, politologii lub innego kierunku społecznego, którzy posiadają pedagogiczne kwalifikacje.
  • celem studiów jest nadanie uprawnień do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego w szkołach lub prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczniów (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Program studiów
Tematyka 2-semestralne studia 3-semestralne studia
Moduł 1. Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej  30 30
Moduł 2. Zawodoznawstwo w planowaniu kariery zawodowej 20 20
Moduł 3. Psychologia w doradztwie zawodowym i edukayjnym 60 60
Moduł 4. Diagnoza predyspozycji zawodowych – metody i narzędzia  40 40
Moduł 5. Poradnictwo zawodowe i doradztwo kariery 60 60
Moduł 6. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w systemie oświaty 60
Muduł 7. Seminarium dyplomowe 20 20
Praktyka 60
Liczba godzin łącznie 230 350

Pamiętaj, że w ZPSB możesz skorzystać z dofinansowania na studia podyplomowe dla siebie i swoich pracowników w ramach Projektu Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź, jak otrzymać wsparcie i jakie warunki musisz spełnić, aby móc ubiegać się o nie.

STUDIA DOFINANSOWANE Rezerwuję miejsce

Sprawdź kierunki studiów z obszaru kompetencji w edukacji i szkoleniach, które także mogą Cię zainteresować: