Zarządzanie projektami UE

Zajmujesz się projektami i funduszami unijnymi i potrzebujesz merytorycznego wsparcia w tym zakresie? Myślisz o rozwoju swojej ścieżki kariery w tym właśnie kierunku? Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami UE w Stargardzie wyposażą Cię w niezbędną wiedzę, a także umiejętności, dzięki którym samodzielnie będziesz pozyskiwać fundusze unijne i prowadzić projekty oparte o dofinansowania UE.

Studia podyplomowe w Stargardzie na kierunku Zarządzanie projektami UE pozwolą Ci dobyć wiedzę na temat programów UE, procedur składania wniosków oraz przygotowywania wniosków w odpowiednich standardach. Zajęcia na tym kierunku mają charakter interaktywny, dzięki czemu już w trakcie nauki będziesz brać udział w zajęciach, na których krok po kroku dowiesz się, jak realizować projekty dofinansowane przez Unię Europejską.

Studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu wzbogacone zostały o zestaw cenionych na rynku pracy Kompetencji Kluczowych, których diagnozy słuchacze naszych studiów dokonują za pomocą Barometru Kompetencji Kluczowych. Taka autodiagnoza daje szansę uzupełnienia wiedzy i umiejętności, a specjalnie przygotowane materiały dostępne na platformie e-learningowej naszej Uczelni, dostarczają niezbędnej wiedzy. Możesz także jako słuchacz regularnie korzystać z mobilnej gry rozwijającej określone kompetencje – „Pigułki kompetencji” (m-learning).

Dla kogo stworzone zostały studia na kierunku Zarządzanie projektami UE? Adresatami studiów podyplomowych w Stargardzie są przede wszystkim osoby posiadające wyższe wykształcenie i pracujące w instytucjach będących w strukturze wdrażania funduszy UE, jak również potencjalni wnioskodawcy. Jeśli jednak chcesz poszerzyć swoją wiedzę właśnie z zakresu funduszy unijnych i dopiero w przyszłości rozwinąć się w tym kierunku, te studia także dają Ci taką możliwość.

 

Rezerwuję miejsce
Program studiów
Tematyka Liczba godzin
BLOK WPROWADZAJĄCY 13
Zajęcia integracyjne 3
Wprowadzenie do zarządzania projektami 5
Zewnętrzne konteksty projektów UE 5
BLOK – CHARAKTERYSTYKA PROGRAMÓW UE 30
Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014 – 2020 5
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) na lata 2014 – 2020 5
Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) na lata 2014 – 2020 3
Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW) na lata 2014 – 2020 2
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój  (POWER) na lata 2014 – 2020 5
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) na lata 2014 – 2020 5
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014 – 2020 3
Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO MiR) na lata 2014 – 2020 2
BLOK  – APLIKOWANIE O WSPARCIE ZE ŚRODKÓW UE 85
Zasady planowania projektu – warsztaty 10
Procedury przedkładania, zatwierdzania i oceny  wniosku o dofinansowanie 5
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie – warsztaty 40
Biznes plan – podstawa wniosków inwestycyjnych – warsztaty 20
Studium wykonalności – podstawa projektów infrastrukturalnych – warsztaty 10
BLOK – PRAWO A PROJEKTY UE 15
Prawo zamówień publicznych w projektach UE 10
Podstawy pomocy publicznej 5
BLOK – REALIZACJA PROJEKTU 20
Wdrażanie projektów dofinansowanych ze środków UE – warsztaty 10
Monitoring i kontrola projektów 5
Ewaluacja projektów 5
BLOK – KOMPETENCJE KLUCZOWE (w systemie e-learning) – słuchacz samodzielnie wybiera 4 kompetencje kluczowe na bazie diagnozy Barometr Kompetencji Kluczowych 40
  • Autoprezentacja
  • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym
  • Komunikacja interpersonalna
  • Kreatywność
  • Praca w zespole
  • Prawo w działalności gospodarczej
  • Ugruntowane podstawy matematyki
  • Zarządzanie wiedzą
  • Zarządzanie zespołem
  • Znajomość technologii informatycznych
 
Seminarium dyplomowe 5
Liczba godzin łącznie 208

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu studiów i liczby godzin (do 15%)

Pamiętaj, że w ZPSB możesz skorzystać z dofinansowania na studia podyplomowe dla siebie i swoich pracowników w ramach Projektu Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź, jak otrzymać wsparcie i jakie warunki musisz spełnić, aby móc ubiegać się o nie.

STUDIA DOFINANSOWANE

Sprawdź kierunki studiów z obszaru zarządzanie, które także mogą Cię zainteresować:

 

Rezerwuję miejsce