Zniżki dla absolwentów

Studia mijają bardzo szybko, jednak Twoja edukacja wcale nie musi zakończyć się na dyplomie licencjata, inżyniera czy magistra. Warto kontynuować naukę. Już raz zaufałeś naszej Uczelni, a my chcielibyśmy abyś to z nami rozwijał swoją ścieżkę edukacyjną i rozwijał swoją karierę zawodową. Jako student lub absolwent ZPSB możesz liczyć na preferencyjne warunki cenowe.

 

Rezerwuję miejsce
Kierunek 12 rat 9 rat 2 raty 1 rata
Czesne w ratach na studiach podyplomowych w Stargardzie
studia podyplomowe w Stargardzie
Bezpieczeństwo i higiena pracy  315 zł  415 zł  1820 zł  3600 zł
Doradztwo zawodowe i edukacyjne (2 semestry)  315 zł 415 zł  1820 zł 3600 zł
Kadry i płace 315 zł 415 zł 1820 zł 3600 zł
Logistyka 315 zł 415 zł 1820 zł 3600 zł
Rachunkowość 315 zł 415 zł  1820 zł 3600 zł
Zarządzanie projektami UE 315 zł 415 zł  1820 zł 3600 zł

W przypadku płatności ratalnych wartość ostatniej raty płatności odpowiada różnicy pomiędzy kwotą należną za cały okres nauki a sumą wymaganych wcześniej rat.

Kierunek 15 rat 3 raty 1 rata
Czesne w ratach na 3-semestralnych studiach podyplomowych
Doradztwo zawodowe i edukacyjne (3 semestry) 335 zł 1630 zł 4800 zł

 

Rezerwuję miejsce