Plikownia

Potrzebujesz wzoru jakiegoś dokumentu, wniosku czy podania, a może chcesz coś sprawdzić w jednym z regulaminów? Tutaj możesz pobrać wszystkie niezbędne pliki.

Umowy

Podania

Regulaminy

Procedury dyplomowe

Zagadnienia na obronę

Praktyki studenckie

Stypendia

Termin ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki 2017/2018 upływa z dniem 20 października 2017 r.

Uwaga! zmiana w dokumentowaniu  niektórych dochodów i oświadczeń obowiązujących od 01.10.2017 r. – aktualizacje zamieścimy do 01.10.2017

 • Regulamin pomocy materialnej na r.a. 2016/2017
 • Zarządzenie Rektora dotyczące sposobu wyliczania średniej do stypendium naukowego
 • Zarządzenie  Rektora dotyczące ustalenia progów i wysokości stypendiów w semestrze zimowym 2017/2018 – (zostanie zamieszczone 2.10.2017)
 • WNIOSEK o stypendium socjalne (plus załączniki – poniżej do pobrania)
  • Oświadczenie dot. samodzielności finansowej studenta
  • Oświadczenie – dochód utracony/uzyskany
  • Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
  • Oświadczenie – dochody niepodlegające opodatkowaniu
  • Oświadczenie – podatek zryczałtowany
  • Oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej
  • Oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym
  • Oświadczenie o dobrowolnym zobowiązaniu alimentacyjnym
  • Oświadczenie ogólne – wzór
 • WNIOSEK o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • WNIOSEK o zapomogę
 • WNIOSEK o stypendium Rektora – za wyniki w nauce
 • WNIOSEK o stypendium Rektora za wybitne osiągnięcia – naukowe, sportowe, artystyczne
 • Zasady obliczania dochodu, stypendium socjalne
 • Dokumenty wymagane do otrzymania pomocy materialnej

Inne