Terminy zjazdów i obron

Terminy zjazdów w roku akademickim 2017/2018 (semestr zimowy)

Niestacjonarne studia I stopnia  (otwórz w PDF)

Niestacjonarne studia II stopnia (otwórz w PDF)

Na studiach niestacjonarnych I stopnia zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie w piątki, soboty i niedziele. Na studiach niestacjonarnych II stopnia zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie głównie w soboty. Na studiach niestacjonarnych II stopnia zajęcia odbywają się także w wybrane niedziele, jednak nie częściej niż 5 razy w roku akademickim. Ze względu na różnego rodzaju święta i dni wolne może zdarzyć się sytuacja, w której w jednym miesiącu odbędą się trzy zjazdy. W piątki zajęcia są planowane między godz. 16:15 a 21:00, a w weekendy między godz. 8:30 a 19:00. Nie na każdym kierunku odbywają się we wszystkie te dni (zależy to od liczby godzin w programie studiów) i nie zawsze trwają przez cały dzień. Same zjazdy zwykle są dłuższe w soboty, by w niedziele umożliwić naszym studentom szybszy powrót do domów. Wyjątkowa organizacja studiów II stopnia na naszej Uczelni pozwala na realizację zajęć głównie w soboty! Szczegółowe terminy zjazdów i plany zajęć na cały semestr znajdziesz w e-Dziekanacie.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat organizacji studiów, skontaktuj się z nami:

 

Wydział Ekonomii i Informatyki
adres: ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin
tel.: 91 814 94 01
e-mail: dziekanat@zpsb.pl

 

Stacjonarne studia I i II stopnia w języku angielskim 

Na studiach stacjonarnych I i II stopnia w języku angielskim zajęcia odbywają się zwykle od poniedziałku do czwartku i są planowane między godz. 8:30 a 16:00. Piątki to zwykle dni wolne. Plany zajęć na cały semestr znajdziesz w e-Dziekanacie.

Niestacjonarne studia I i II stopnia wspomagane e-learningiem (I stopień – Ekonomia, Zarządzanie, II stopień – Zarządzanie)

W przypadku niestacjonarnych studiów I i II stopnia wspomaganych e-learningiem rok akademicki jest podzielony na cztery półsemestry. Każdy z nich trwa około dwa i pół miesiąca, rozpoczyna się zjazdem na Uczelni, a kończy sesją egzaminacyjną (również na Uczelni). W sumie w ciągu każdego roku akademickiego na studiach elearningowych odbywa się więc osiem takich spotkań na Uczelni. Pomiędzy zjazdami, odbywają się regularne zajęcia na platformie elearnimgowej, w formie czatów online, zadań itp – w zależności od charakteru przedmiotu. Te aktywności możesz realizować z dowolnego miejsca, z domu, w podróży, potrzebujesz jedynie urządzenia z dostępem do Internetu i możesz uczestniczyć w zajęciach! Zjazdy elearningowe na Uczelni odbywają się w następującym schemacie:

  • piątki między godz. 16:00 a 21:00
  • soboty i niedziele między godz. 8:15 a 19:00 – zajęcia dydaktyczne (zwykle są dłuższe w soboty, by w niedziele umożliwić naszym studentom szybszy powrót do domów).

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku  ZPSB przy ul. Żołnierskiej 53. Wyjątkiem są zajęcia z Fizyki na jednym z semestrów na kierunku Informatyka – na potrzeby ich realizacji wynajmujemy specjalne laboratorium. Organizujemy także spotkania bezpośrednio w firmach – na takie zajęcia, włączone do planu, studenci udają się razem z wykładowcą. Wizyty w  firmach to ważna część praktycznego profilu kształcenia w naszej Uczelni.

Plany zajęć

Szczegółowe informacje dotyczące plany zajęć na cały semestr znajdziesz w e-Dziekanacie. Publikujemy je minimum dwa tygodnie przed pierwszym zjazdem i na bieżąco aktualizujemy, jeśli zajdzie taka konieczność. Sprawdź swój aktualny plan zajęć przed zjazdem!

Dyżury wykładowców

Terminy konsultacji i dyżurów wykładowców znajdziesz na ich profilach w e-Dziekanacie. W razie potrzeby możesz także skontaktować się z prowadzącym zajęcia i umówić się na konsultację indywidualną w dogodnym terminie. Zapraszamy także do kontaktów drogą mailową. W e-Dziekanacie możesz także sprawdzić plany zajęć wykładowców z innymi grupami. Jeżeli chcesz spotkać się z wykładowcą poza terminami swoich zajęć, skorzystaj z planów umieszczonych w e-Dziekanacie.

Terminy egzaminów dyplomowych (obron)

Najbliższe terminy egzaminów dyplomowych (I i II stopień) w Szczecinie

  • 21, 22 września 2017 (ostateczny termin złożenia pracy w dziekanacie: 11 września)