Terminy zjazdów i obron

Terminy zjazdów

Niestacjonarne studia I stopnia (Ekonomia, Zarządzanie, Informatyka) i II stopnia (Ekonomia, Zarządzanie)

Na studiach niestacjonarnych I stopnia zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie w piątki, soboty i niedziele. Na studiach niestacjonarnych II stopnia zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie wyłącznie w soboty. Ze względu na różnego rodzaju święta i dni wolne może zdarzyć się sytuacja, w której w jednym miesiącu odbędą się trzy zjazdy. W piątki zajęcia są planowane między godz. 16:15 a 21:00, a w weekendy między godz. 8:30 a 19:00. Nie na każdym kierunku odbywają się we wszystkie te dni (zależy to od liczby godzin w programie studiów) i nie zawsze trwają przez cały dzień. Same zjazdy zwykle są dłuższe w soboty, by w niedziele umożliwić naszym studentom szybszy powrót do domów. Wyjątkowa organizacja studiów II stopnia na naszej Uczelni pozwala na realizację zajęć wyłącznie w soboty! Szczegółowe terminy zjazdów i plany zajęć na cały semestr znajdziesz w e-Dziekanacie.

Wielu studentów na drugim stopniu to nasi Absolwenci z wydziałów zamiejscowych – chcemy im ułatwić edukację, dlatego z Gryfic i Świnoujścia organizujemy dla nich dojazdy busami na zajęcia. Jeśli chcesz skorzystać z takiej możliwości, skontaktuj się z nami:

Wydział Ekonomii i Pedagogiki – Dziekanat (Anna Markowska)
adres: ul. Piłsudskiego 34, 72-300 Gryfice, I piętro, pok. 201
tel.: 91 38 77 098
fax: 91 38 77 098
e-mail: gryfice@zpsb.pl

Wydział Ekonomii i Nauk o Zdrowiu – Dziekanat (Małgorzata Chmielewska)
adres: ul. Grunwaldzka 47, 72- 600 Świnoujście parter pok. 2
tel.: 91 32 17 777
tel.: 91 32 17 778
fax: 91 32 17 777
e-mail: swinoujscie@zpsb.pl

Wydział Przedsiębiorczości – Dziekanat (Agnieszka Dębińska)
adres: ul. Park 3 Maja 2, 73-110 Stargard, parter
tel.: 91 57 82 212
e-mail: stargard@zpsb.pl

Wydział Ekonomii i Informatyki – Szczecin
adres: ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin
tel.: 91 814 94 01
e-mail: dziekanat@zpsb.pl

 

 

Stacjonarne studia I i II stopnia w języku angielskim 

Na studiach stacjonarnych I i II stopnia w języku angielskim zajęcia odbywają się zwykle od poniedziałku do czwartku i są planowane między godz. 8:30 a 16:00. Piątki to zwykle dni wolne. Plany zajęć na cały semestr znajdziesz w e-Dziekanacie.

Niestacjonarne studia I i II stopnia wspomagane e-learningiem (I stopień – Ekonomia, Zarządzanie, II stopień – Ekonomia, Zarządzanie)

W przypadku niestacjonarnych studiów I i II stopnia wspomaganych e-learningiem rok akademicki jest podzielony na cztery półsemestry. Każdy z nich trwa około dwa i pół miesiąca, rozpoczyna się zjazdem na Uczelni, a kończy sesją egzaminacyjną (również na Uczelni). W sumie w ciągu każdego roku akademickiego na studiach elearningowych odbywa się więc osiem takich spotkań na Uczelni. Pomiędzy zjazdami, odbywają się regularne zajęcia na platformie elearnimgowej, w formie czatów online, zadań itp – w zależności od charakteru przedmiotu. Te aktywności możesz realizować z dowolnego miejsca, z domu, w podróży, potrzebujesz jedynie urządzenia z dostępem do Internetu i możesz uczestniczyć w zajęciach! Zjazdy elearningowe na Uczelni odbywają się w następującym schemacie:

  • piątki między godz. 16:00 a 21:00
  • soboty i niedziele między godz. 8:15 a 19:00 – zajęcia dydaktyczne (zwykle są dłuższe w soboty, by w niedziele umożliwić naszym studentom szybszy powrót do domów).

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku  ZPSB przy ul. Żołnierskiej 53. Wyjątkiem są zajęcia z Fizyki na jednym z semestrów na kierunku Informatyka – na potrzeby ich realizacji wynajmujemy specjalne laboratorium. Organizujemy także spotkania bezpośrednio w firmach – na takie zajęcia, włączone do planu, studenci udają się razem z wykładowcą. Wizyty w  firmach to ważna część praktycznego profilu kształcenia w naszej Uczelni.

Plany zajęć

Szczegółowe informacje na temat terminów zjazdów i plany zajęć na cały semestr znajdziesz w e-Dziekanacie. Publikujemy je minimum dwa tygodnie przed pierwszym zjazdem i na bieżąco aktualizujemy, jeśli zajdzie taka konieczność. Sprawdź swój aktualny plan zajęć przed zjazdem!

Dyżury wykładowców

Terminy konsultacji i dyżurów wykładowców znajdziesz na ich profilach w e-Dziekanacie. W razie potrzeby możesz także skontaktować się z prowadzącym zajęcia i umówić się na konsultację indywidualną w dogodnym terminie. Zapraszamy także do kontaktów drogą mailową. W e-Dziekanacie możesz także sprawdzić plany zajęć wykładowców z innymi grupami. Jeżeli chcesz spotkać się z wykładowcą poza terminami swoich zajęć, skorzystaj z planów umieszczonych w e-Dziekanacie.

Terminy egzaminów dyplomowych

Najbliższe terminy egzaminów dyplomowych (I i II stopień) w Szczecinie

  • 22 lutego 2017
  • 29 marca 2017