Ceny / opłaty

W ZPSB wprowadziliśmy elastyczny system płatności. Czesne możesz opłacić z góry lub rozłożyć je na 12 rat – wszystko zależy od Twoich możliwości finansowych i tego, jak będzie Ci wygodniej. Zdecyduj sam!

Stałe czesne

W ZPSB Twoje czesne będzie takie samo przez cały okres nauki. Przed rozpoczęciem nauki wybierasz liczbę rat (1 lub 12) i od samego początku znasz wysokość opłat za studia. Dzięki stałemu czesnemu masz pewność, że opłata za Twoje studia nie wzrośnie w trakcie studiów.

Ceny i opłaty za studia I stopnia
Studia niestacjonarne Studia stacjonarne
Kierunek czesne (12 rat) rocznie (1 rata) czesne (12 rat) rocznie (1 rata) rok studiów
Ekonomia 365 zł 4200 zł
nie dotyczy nie dotyczy
I rok studiów
365 zł 4200 zł nie dotyczy nie dotyczy II rok studiów
365 zł 4200 zł nie dotyczy nie dotyczy III rok studiów
Zarządzanie 365 zł 4200 zł
400 zł
4800 zł
I rok studiów
365 zł 4200 zł 400 zł 4800 zł II rok studiów
365 zł 4200 zł 400 zł 4800 zł III rok studiów
Studia po angielsku IBS (Bachelor in Economics)* nie dotyczy nie dotyczy 510 zł
5880 zł
I rok studiów
nie dotyczy nie dotyczy 510 zł 5880 zł II rok studiów
nie dotyczy nie dotyczy 510 zł 5880 zł III rok studiów
Informatyka
(inżynierska)
395 zł 4560 zł 415 zł 4800 zł
I rok studiów
395 zł 4560 zł 415 zł 4800 zł II rok studiów
395 zł 4560 zł 415 zł 4800 zł III rok studiów
395 zł (6 rat) 2280 zł (jeden semestr) 415 zł (6 rat) 2400 zł (jeden semestr) IV rok studiów (tylko jeden semestr)
Pedagogika 375 zł 4320 zł
nie dotyczy nie dotyczy
I rok studiów
375 zł 4320 zł nie dotyczy nie dotyczy II rok studiów
375 zł 4320 zł nie dotyczy nie dotyczy III rok studiów

W tabeli zawarte są aktualne ceny na studia licencjackie i inżynierskie, obowiązuj2ące w rekrutacji na rok akademicki 2017/ 2018. Warunkiem przyjęcia na studia w ZPSB jest uregulowanie opłaty wpisowej w wysokości 450 zł (poza okresem promocji). Informacja o tym, na jakie konto należy wpłacać opłatę wpisową znajduje się poniżej.

* Podana w tabeli cena za studia na kierunku Bachelor in Economics nie dotyczy studiów w języku angielskim dla obywateli spoza UE

 Płatności

  • czesne opłacasz przelewem na indywidualne konto wygenerowane w systemie e-Dziekanat
  • wpisowe w wysokości 450 zł (poza okresem promocyjnym) należy wpłacać bezpośrednio na konto ZPSB:
    • Wydział w Szczecinie – nr: 77124039271111000041000012 (Bank PeKaO S.A. II/O Szczecin)