Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podyplomowe studia w ZPSB przygotują Cię do wykonywania zawodu inspektora BHP, a jeśli już pracujesz w tej branży – podniosą Twoje kwalifikacje.

Podczas studiów zdobędziesz praktyczne umiejętności organizować wewnętrzne służby BHP, nauczysz się określać poziom ryzyka zawodowego i dostosowywać miejsce pracy do warunków szkodliwych, niebezpiecznych czy uciążliwych. Będziesz też uczestniczyć w zajęciach z zakresu psychologii pracy, ochrony środowiska i systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

W trakcie studiów istnieje możliwość realizacji kursu przygotowania dydaktycznego do prowadzenia szkoleń w dziedzinie BHP.

Studia podyplomowe wzbogaciliśmy o zestaw cenionych na rynku pracy kompetencji kluczowych, możliwość autodiagnozy za pomocą Barometru Kompetencji Kluczowych oraz szansę uzupełnienia wiedzy i umiejętności dzięki specjalnie przygotowanym materiałom e-learningowym oraz mobilnej grze „Pigułki kompetencji” (m-learning).

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy są osoby posiadające wyższe wykształcenie i zainteresowane pogłębieniem wiedzy z zakresu BHP. Uczestnictwo w studium pomaga też w uzyskaniu drugiej specjalności zawodowej w zakresie BHP oraz w uruchomieniu związanej z tą branżą działalności.

 

Rezerwuję miejsce
Program studiów
Tematyka Liczba godzin
BLOK WPROWADZAJĄCY 13
Zajęcia integracyjne 3
Prawna ochrona pracy 10
BLOK UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH 155
Wypadki przy pracy 10
Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe 20
Metodyka oceny ryzyka zawodowego 15
Wymagania techniczne bezpieczeństwa i higieny pracy 60
Profilaktyczna ochrona zdrowia 15
Organizacja wewnętrznych służb bezpieczeństwa i higieny pracy 5
Przygotowanie do wykonywania pracy 5
Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy 10
Psychologia pracy 5
Ochrona środowiska naturalnego 5
Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 5
BLOK – KOMPETENCJE KLUCZOWE (w systemie e-learning) – słuchacz samodzielnie wybiera 4 kompetencje kluczowe na bazie diagnozy Barometr Kompetencji Kluczowych 40
  • Autoprezentacja
  • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym
  • Komunikacja interpersonalna
  • Kreatywność
  • Praca w zespole
  • Prawo w działalności gospodarczej
  • Ugruntowane podstawy matematyki
  • Zarządzanie wiedzą
  • Zarządzanie zespołem
  • Znajomość technologii informatycznych
 
Projekt i egzamin dyplomowy 2
Liczba godzin łącznie 210

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu studiów i liczby godzin (do 15%)

Pamiętaj, że w ZPSB możesz skorzystać z dofinansowania na studia podyplomowe dla siebie i swoich pracowników w ramach Projektu Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź, jak otrzymać wsparcie i jakie warunki musisz spełnić, aby móc się o nie ubiegać.

STUDIA DOFINANSOWANE Rezerwuję miejsce

Sprawdź kierunki studiów z obszaru zarządzania bezpieczeństwem, które także mogą Cię zainteresować: