Doradztwo zawodowe i edukacyjne

Dynamiczne zmiany na rynku pracy, rozwój firmy oraz stanowisk powoduje, iż rośnie w Polsce zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie doradztwa zawodowego, którzy pomagają określić potencjał zawodowy innych. Słuchacze studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe i edukacyjne nauczą się efektywnie planować i doradzać w zakresie kariery zawodowej zarówno uczniom czy studentom, na początku drogi zawodowej, jak i osobom starszym, udzielając wsparcia m.in. przy wyborze pracy, kursów, studiów.

Jako słuchacz studiów zapoznasz się z elementami procesu doradczego, takimi jak specyfika coachingu kariery i psychologię rozwoju człowieka. Kontekstem omawianych zagadnień będą takie tematy jak: wymagania i wyzwania współczesnego rynku pracy, system edukacji, zawodoznastwo.

Organizacja studiów

Studia podyplomowe w Szczecinie na kierunku Doradztwo zawodowe i edukacyjne można realizować w dwóch wariantach: 2-semestralne i 3-semestralne.

2-semetrane studia podyplomowe, które pozwalają uzyskać odpowiednie kwalifikacje do pracy w charakterze doradcy zawodowego w instytucjach rynku pracy. Program studiów 2-semestralnych przygotowany został dla absolwentów uczelni wyższych o dowolnym profilu, zainteresowanych pracą doradcy zawodowego m.in. w: urzędach pracy, szkolnych i uczelnianych biurach karier, agencjach zatrudnienia czy doradztwa personalnego.

3-semetralne studia podyplomowe pozwalają uzyskać kwalifikacje do pracy w charakterze szkolnego doradcy zawodowego. Studia 3-semestralne skierowane są do osób pracujących w szkołach, placówkach oświatowych, także dla absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich, którzy ukończyli kierunku takie jak psychologia, politologia, pedagogika, socjologia, lub inny kierunek społeczny. Ukończenie studiów trwających 3 semestry równoznaczne jest ze zdobyciem uprawnień do pracy na stanowisku doradcy zawodowego w szkołach lub prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczniów (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

 

Rezerwuję miejsce
Program studiów
Tematyka 2-semestralne studia 3-semestralne studia
Moduł 1. Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej  30 30
Moduł 2. Zawodoznawstwo w planowaniu kariery zawodowej 20 20
Moduł 3. Psychologia w doradztwie zawodowym i edukayjnym 60 60
Moduł 4. Diagnoza predyspozycji zawodowych – metody i narzędzia  40 40
Moduł 5. Poradnictwo zawodowe i doradztwo kariery 60 60
Moduł 6. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w systemie oświaty 60
Muduł 7. Seminarium dyplomowe 20 20
Praktyka 60
Liczba godzin łącznie 230 350

Pamiętaj, że w ZPSB możesz skorzystać z dofinansowania na studia podyplomowe dla siebie i swoich pracowników w ramach Projektu Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź, jak otrzymać wsparcie i jakie warunki musisz spełnić, aby móc się o nie ubiegać.

STUDIA DOFINANSOWANE Rezerwuję miejsce