Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

Podyplomowe studia w ZPSB przygotują Cię do pracy w administracji publicznej, a jeśli już jesteś związany z tym sektorem – pomogą Ci doskonalić umiejętności.

Podczas studiów uzupełnisz wiedzę na temat prawnych aspektów funkcjonowania administracji publicznej oraz zdobędziesz praktyczne umiejętności niezbędne podczas organizacji pracy w instytucjach publicznych. Dowiesz się, jak zarządzać jakością i finansami publicznymi oraz pozyskiwać fundusze z UE na realizację zadań statutowych administracji i zarządzać projektami unijnymi. Poznasz również metody zarządzania zasobami ludzkimi i będziesz uczestniczyć w warsztatach dotyczących wizerunku pracownika administracji oraz standardów obsługi klienta.

Kompetencje kluczowe

Studia podyplomowe wzbogaciliśmy o zestaw cenionych na rynku pracy kompetencji kluczowych, możliwość autodiagnozy za pomocą Barometru Kompetencji Kluczowych oraz szansę uzupełnienia wiedzy i umiejętności dzięki specjalnie przygotowanym materiałom e-learningowym oraz mobilnej grze „Pigułki kompetencji” (m-learning).

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej są osoby posiadające wyższe wykształcenie i związane zawodowo z administracją publiczną, które chcą w ten sposób doskonalić swoje kwalifikacje. To także sposób na zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności przez osoby planujące rozpocząć karierę urzędniczą.

Dlaczego warto

Korzyści dla uczestników studiów podyplomowych ZPSB

 • gruntowne poznanie podstaw prawnych i administracyjnych związanych z funkcjonowaniem jednostek publicznych
 • nabycie umiejętności zawodowych, ekonomicznych i interpersonalnych
 • kontakt ze specjalistami z praktyki gospodarczej

Atuty studiów podyplomowych na kierunku Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej w ZPSB:

 • zajęcia prowadzą wykładowcy-praktycy, m.in. prawnicy, przedstawiciele administracji publicznej (pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego, urzędów miasta, itp.)
 • warsztatowa forma zajęć ułatwia poznanie metod i narzędzi pracy w sektorze administracji publicznej
 • analiza problemów praktycznych w oparciu o najnowsze przepisy prawa administracyjnego,
 • praktyczny i użyteczny egzamin dyplomowy – gra strategiczna pozwalająca na sprawdzenie umiejętności przydatnych w pracy w administracji publicznej
 • dogodny sposób organizacji zajęć – zajęcia tylko w piątki i soboty

3 obszary rozwoju

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz rozwinie się w 3 obszarach:

Wiedza

 • Będzie posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa w administracji publicznej
 • Zdobędzie wiedzę o instytucjach administracji publicznej i ich strukturach w Polsce i w UE
 • Pozna prawne i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania administracji publicznej
 • Będzie posiadać wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania

Umiejętności

 • Będzie potrafić prawidłowo interpretować zjawiska wpływające na funkcjonowanie JST
 • Będzie wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, gospodarczych) wpływających na funkcjonowanie JST
 • Będzie świadomie wykorzystywać mechanizmy psychologiczne w pracy z klientem

Kompetencje społeczne

 • Pozna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
 • Zdobędzie umiejętność samokształcenia się
 • Poznane narzędzia bez problemy będzie dostosowywać do indywidualnych potrzeb
 • Będzie znać znaczenie komunikacji interpersonalnej

 

Rezerwuję miejsce
Program studiów
Tematyka Liczba godzin
BLOK WPROWADZAJĄCY 13
Zajęcia integracyjne 3
Administracja w Polsce i w Unii Europejskiej 5
Wstęp do organizacji i zarządzania 5
BLOK UMIEJĘTNOŚCI PRAWNYCH 55
Prawne aspekty funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej 10
Ustawa Prawo zamówień publicznych 10
Pomoc publiczna 5
Ustawa o finansach publicznych 10
Dostęp do informacji publicznych a ochrona informacji niejawnych 5
Podstawy prawa administracyjnego 10
Prawo pracy 5
BLOK UMIEJĘTNOŚCI EKONOMICZNYCH 35
Zarządzanie zasobami ludzkimi 5
Marketing terytorialny 10
Zarządzanie finansami publicznymi 10
Zarządzanie strategiczne w administracji 10
BLOK UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH 40
Zarządzanie jakością w administracji 5
Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji – warsztat 10
Dokumenty programowe w administracji publicznej 5
Zarządzanie projektami unijnymi 10
Kontrola i nadzór administracji publicznej 10
BLOK UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH 20
Wizerunek pracownika administracji – warsztat 10
Standardy obsługi klienta – warsztat 10
BLOK – KOMPETENCJE KLUCZOWE (w systemie e-learning) – słuchacz samodzielnie wybiera 4 kompetencje kluczowe na bazie diagnozy Barometr Kompetencji Kluczowych 40
 • Autoprezentacja
 • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreatywność
 • Praca w zespole
 • Prawo w działalności gospodarczej
 • Prawo własności intelektualnej
 • Ugruntowane podstawy matematyki
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie zespołem
 • Znajomość technologii informatycznych
 
Seminarium dyplomowe
Liczba godzin łącznie 203

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu studiów i liczby godzin (do 15%)

Pamiętaj, że w ZPSB możesz skorzystać z dofinansowania na studia podyplomowe dla siebie i swoich pracowników w ramach Projektu Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź, jak otrzymać wsparcie i jakie warunki musisz spełnić, aby móc się o nie ubiegać.

STUDIA DOFINANSOWANE

Sprawdź kierunki studiów z obszaru zarządzania, które także mogą Cię zainteresować:

 

Rezerwuję miejsce