Psychologia sprzedaży i marketingu

Jedną z niewielu pewnych rzeczy w biznesowej rzeczywistości jest zmiana – zmienia się rynek, potrzeby klientów i oczekiwania pracowników. To wszystko ma wpływ na poszczególne aspekty funkcjonowania firm czy organizacji, a szczególnie na sprzedaż i relacje z konsumentami. Właśnie dlatego stworzyliśmy studia podyplomowe Psychologia sprzedaży i marketingu  w ZPSB – kierunek, na którym zajęcia poświęcone są przede wszystkim zarządzaniu tymi obszarami z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych narzędzi, które nasi słuchacze poznają nie tylko w teorii, ale i w praktyce.

 

Rezerwuję miejsce

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych na kierunku Psychologia sprzedaży i marketingu w ZPSB jest przygotowanie Cię do pełnienia roli menadżera marketingu lub sprzedaży. Podczas nich zapoznasz się ze skutecznymi metodami tworzenia optymalnego portfela produktów i klientów oraz zyskasz wiedzę na temat efektywnych narzędzi realizacji działań marketingowych i sprzedażowych.

Dla kogo studia podyplomowe z zakresu Psychologia sprzedaży i marketingu

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku Psychologia sprzedaży i marketingu są osoby posiadające wyższe wykształcenie i zajmujące stanowiska kierownicze, specjalistyczne lub pomocnicze na wszystkich szczeblach zarządzania. Zajęcia kierowane są w szczególności do specjalistów ds. sprzedaży i marketingu oraz pracowników wspomnianych działów, przedstawicieli i doradców handlowych, team liderów oraz właścicieli firm handlowych, produkcyjnych i usługowych.

Metodyka

Zajęcia prowadzone są przede wszystkim za pomocą interaktywnych metod pozwalających słuchaczom samodzielnie realizować proces nauczania krok po kroku, głównie w formie warsztatów pod okiem specjalistów z poszczególnych obszarów.

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe Psychologia sprzedaży i marketingu

Korzyści dla uczestników:

 • połączenie rzetelnej i praktycznej wiedzy sprzedażowej z nowoczesnymi technikami wspierającymi sprzedaż
 • warsztat efektywnej obsługi klienta
 • zdobycie wiedzy na temat nowoczesnych narzędzi marketingowych i sprzedażowych
 • kontakt ze specjalistami-praktykami
Program studiów
Tematyka Liczba godzin
Zajęcia integracyjne 3
Trening efektywności osobistej 10
BLOK KOMPETENCJI SPRZEDAŻOWYCH 60
Negocjacje biznesowe – ja jako negocjator, strategie negocjacyjne, zarządzanie sytuacją negocjacyjną 10
Techniki sprzedaży 15
Sztuka prezentacji – jak mówić, by nas słuchali

 • Przygotowanie materiałów prezentacyjnych i prezentacji produktu
 • Prezentacja multimedialna jako wsparcie i urozmaicenie procesu sprzedaży
 • Wykorzystanie środków wspomagających prezentowanie oferty
20
Praktyczne metody reaktywacji sprzedaży 5
Superwizja – prezentacja rozmowy sprzedażowej 10
BLOK KOMPETENCJI MARKETINGOWYCH 40
Psychologia klienta. Badanie i analiza rynku. Segmentacja rynku 10
Nowoczesne kanały dotarcia do klienta – dystrybucja informacji o produkcie w internecie, komunikacja internetowa, promocja produktów w internecie, sprzedaż internetowa 20
Analiza efektywności działań marketingowych 10
BLOK KOMPETENCJI ZARZĄDCZYCH 30
Zarządzanie zespołami handlowymi (budowanie zespołu sprzedażowego, rola motywacji w realizacji efektów sprzedażowych, zasady podziału obowiązków i przypisanie odpowiedzialności menedżerom sprzedaży, wykorzystanie zespołu sprzedażowego w sezonie oraz poza sezonem sprzedażowym) 20
Finansowe i niefinansowe systemy motywacyjne (metody kontroli pracy handlowców i rozliczania ich z realizacji celów sprzedażowych, regulaminy pracy, zasady pracy, systemy oceny pracowników, nagrody i kary jako efektywne narzędzia motywacyjne) 10
BLOK KOMPETENCJI KLUCZOWYCH (w systemie e-learning) – słuchacz samodzielnie wybiera 4 kompetencje
kluczowe
40
 • Autoprezentacja
 • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreatywność
 • Praca w zespole
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo w działalności gospodarczej
 • Ugruntowane podstawy matematyki
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie zespołem
 • Znajomość technologii informatycznych
Projekt dyplomowy 2
Liczba godzin łącznie 185

Pamiętaj, że w ZPSB możesz skorzystać z dofinansowania na studia podyplomowe dla siebie i swoich pracowników w ramach Projektu Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź, jak otrzymać wsparcie i jakie warunki musisz spełnić, aby móc się o nie ubiegać.

STUDIA DOFINANSOWANE

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz rozwinie się w 3 obszarach:

Wiedza

 • posiada wiedzę na temat struktur i funkcjonowania rynku sprzedaży
 • zna techniki i strategie sprzedażowe oraz wie, jak przeprowadzić skutecznie negocjacje
 • posiada wiedzę na temat narzędzi wykorzystywanych w nadzorowaniu procesu sprzedażowego
 • posiada wiedzę dotyczącą nowoczesnych kanałów dotarcia do klienta
 • zna terminologię oraz teorię z zakresu sprzedaży i marketingu
 • zna sposoby i środki przedstawiania pojęć oraz metody i techniki analizy zjawisk i procesów

Umiejętności

 • potrafi tworzyć plany sprzedaży, analizować i stymulować wyniki
 • potrafi tworzyć plany marketingowe i je wdrażać
 • potrafi przeprowadzić proces rekrutacji oraz motywować zespół sprzedażowy finansowo i niefinansowo
 • posiada umiejętność reaktywacji sprzedaży oraz wdrażania nowoczesnych kanałów sprzedaży
 • radzi sobie w trudnych sytuacjach, potrafi negocjować, wykorzystując wiedzę z zakresu psychologii klienta i procesu sprzedażowego
 • potrafi przygotować materiały prezentacyjne i prezentacje produktu

Kompetencje społeczne

 • potrafi pracować w zespole
 • rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych, ma umiejętność samokształcenia się
 • potrafi prezentować produkt w sposób zrozumiały z uwzględnieniem różnych punktów widzenia
 • potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych zadań

 

Rezerwuję miejsce