Psychologia szkolna w pracy nauczyciela

Program studiów Psychologia szkolna w pracy nauczyciela jest odpowiedzią na problemy i trendy pojawiające się w funkcjonowaniu współczesnej szkoły oraz potrzeby nauczycieli w zakresie kompleksowego ich wsparcia w praktyczną wiedzę psychologiczną. Działania nauczycieli nie ograniczają się bowiem jedynie do sfery dydaktycznej.

Studia podyplomowe Psychologia szkolna w pracy nauczyciela wyposażają uczestników w praktyczną wiedzę i umiejętności w trzech głównych obszarach aktywności nauczyciela: pracy z uczniem, pracy z zespołem klasowym oraz współpracy z rodzicami. W trakcie zajęć proponowane są skuteczne rozwiązania zarówno w zakresie normy psychologicznej, jak i zaburzeń w pracy z uczniem i zespołem klasowym. Studia podyplomowe pozwalają na wypracowanie profesjonalnych, kompleksowych i sprawdzonych narzędzi pracy odwołujących się do praktyki psychologicznej. Zajęcia prowadzone są w oparciu o praktyczny trening i warsztaty.

Wiedza psychologiczna i praktyczne narzędzia pomogą uczestnikom:

 • skutecznie radzić sobie z problemami natury wychowawczej w relacji z uczniem,
 • stosować efektywne narzędzia dydaktyczne i wychowawcze wobec ucznia trudnego,
 • zapobiegać występowaniu niepożądanych zachowań w zespole klasowym,
 • budować efektywne relacje i współpracę z rodzicami.

Studia podyplomowe Psychologia szkolna w pracy nauczyciela kierowane są przede wszystkim do osób pracujących w jednostkach oświatowych i edukacyjnych – nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów szkolnych.

 

Rezerwuję miejsce
Program studiów
Tematyka Liczba godzin
BLOK OGÓLNY – KOMPETENCJE KLUCZOWE NAUCZYCIELA 55
Trening efektywności indywidualnej nauczyciela. Kompetencje osobowościowe i interpersonalne w pracy nauczyciela. 10
Podstawy rozwoju dzieci i młodzieży. Kryzysy rozwojowe. Czynniki ryzyka. Rozwój myślenia dzieci i młodzieży. 20
Formy i sposoby organizowania pomocy psychologiczno–pedagogicznej w szkole. Opinie i orzeczenia psychologiczne – interpretacja i realizacja zaleceń. 10
Trening radzenia sobie ze złością w codziennej pracy nauczyciela. 10
Symptomy wypalenia zawodowego u nauczycieli. Radzenie sobie ze stresem. 5
BLOK SPECJALISTYCZNY – PRACA Z UCZNIEM TRUDNYM 50
Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży. Fobie szkolne. Zaburzenia lękowe. Zaburzenia jedzenia. 10
ADHD i ADD u dzieci i młodzieży. Agresja, zachowania impulsywne. Zaburzenia zachowania. 10
Zespół Aspergera. Uczeń autystyczny w szkole. 10
Norma i patologia rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży. 10
Metody pracy z trudnymi zachowaniem w szkole. 10
BLOK SPECJALISTYCZNY – PROCES UCZENIA 40
Neurodydaktyka i techniki uczenia. Poznawcze style uczenia. Efektywne uczenie. 10
Motywowanie i demotywowanie ucznia. Sposoby motywowania (kara, nagroda, konsekwencje, wzmocnienie pozytywne). Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży. 10
Narzędzia wspierające pracę nauczyciela i wychowawcy z zespołem klasowym. 10
Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela. 10
BLOK SPECJALISTYCZNY – PROCES UCZENIA 20
Planowanie i prowadzenie spotkań z rodzicami. Autoprezentacja nauczyciela w trakcie zebrań z rodzicami. Umiejętności prezentacyjne nauczyciela. 10
Rozmowa z rodzicem. Przekazywanie negatywnych i trudnych informacji. Budowanie współpracy. 10
BLOK KOMPETENCJI KLUCZOWYCH (w systemie e-learning) – słuchacz samodzielnie wybiera 4 kompetencje kluczowe z 11 dostępnych na bazie diagnozy Barometru Kompetencji Kluczowych 40
 • Autoprezentacja
 • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreatywność
 • Praca w zespole
 • Prawo w działalności gospodarczej
 • Ugruntowane podstawy matematyki
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie zespołem
 • Znajomość technologii informatycznych
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy  2
Łącznie 207

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu studiów i liczby godzin (do 15%).

Pamiętaj, że w ZPSB możesz skorzystać z dofinansowania na studia podyplomowe dla siebie i swoich pracowników w ramach Projektu Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź, jak otrzymać wsparcie i jakie warunki musisz spełnić, aby móc się o nie ubiegać.

STUDIA DOFINANSOWANE

Rezerwuję miejsce

Sprawdź kierunki studiów z obszaru kompetencji w edukacji i szkoleniach, które także mogą Cię zainteresować: