Zarządzanie w opiece zdrowotnej

Planujesz zawodowo zajmować się zarządzaniem w branży medycznej? Zapisz się na studia podyplomowe w ZPSB i podnieś swoje kwalifikacje, by skutecznie radzić sobie z wyzwaniami.

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę o stosowanych w Polsce i na świecie rozwiązaniach systemowych oraz kierunkach i perspektywach zmian w ochronie zdrowia. Poznasz możliwe do zastosowania strategie rozwoju i techniki zarządzania w tej branży, a także związane z nią regulacje prawne oraz zagadnienia z zakresu Public Relations i marketingu w opiece zdrowotnej. Zadbamy również o Twoje umiejętności negocjacyjne.

Studia podyplomowe wzbogaciliśmy o zestaw cenionych na rynku pracy kompetencji kluczowych, możliwość autodiagnozy za pomocą Barometru Kompetencji Kluczowych oraz szansę uzupełnienia wiedzy i umiejętności dzięki specjalnie przygotowanym materiałom e-learningowym oraz mobilnej grze „Pigułki kompetencji” (m-learning).

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie w opiece zdrowotnej są osoby posiadające wyższe wykształcenie i związane zawodowo z ochroną zdrowia lub planujące rozpocząć karierę w tej branży. Studia są skierowane przede wszystkim do osób sprawujących lub przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych i menadżerskich w publicznych oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, a także w innych podmiotach związanych z tą branżą.

 

Rezerwuję miejsce
Program studiów
Tematyka Liczba godzin
BLOK WPROWADZAJĄCY 3
Zajęcia integracyjne 3
BLOK UMIEJĘTNOŚCI EKONOMICZNYCH 52
Ekonomiczne podstawy zarządzania 8
Wstęp do zarządzania 4
Rachunkowość 8
Zarządzanie marketingowe 4
Zarządzanie zasobami ludzkimi 8
Zarządzanie finansami 8
Zarządzanie strategiczne 8
Informatyka w zarządzaniu 4
BLOK UMIEJĘTNOŚCI PRAWNYCH 24
Podstawy prawa 8
System opieki zdrowotnej 8
Prawo medyczne 8
BLOK UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH 72
Kontraktowanie usług medycznych 8
Public relations w opiece zdrowotnej 4
Ekonomika zdrowia 16
Budżetowanie i rachunek kosztów 4
Zarządzanie opieką zdrowotną 8
Zarządzanie jakością 8
Marketing usług zdrowotnych 8
Zarządzanie technologiami medycznymi 8
Farmakoekonomika 8
BLOK UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH 24
Psychologia 8
Negocjacje 8
Zarządzanie zmianą 8
BLOK – KOMPETENCJE KLUCZOWE (w systemie e-learning) – słuchacz samodzielnie wybiera 4 kompetencje kluczowe na bazie diagnozy Barometr Kompetencji Kluczowych 40
  • Autoprezentacja
  • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym
  • Komunikacja interpersonalna
  • Kreatywność
  • Praca w zespole
  • Prawo w działalności gospodarczej
  • Ugruntowane podstawy matematyki
  • Zarządzanie wiedzą
  • Zarządzanie zespołem
  • Znajomość technologii informatycznych
Seminarium dyplomowe 2
Łącznie liczba godzin 217

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu studiów i liczby godzin (do 15%)

Pamiętaj, że w ZPSB możesz skorzystać z dofinansowania na studia podyplomowe dla siebie i swoich pracowników w ramach Projektu Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź, jak otrzymać wsparcie i jakie warunki musisz spełnić, aby móc się o nie ubiegać.

STUDIA DOFINANSOWANE

Sprawdź kierunki studiów z obszaru zarządzanie, które także mogą Cię zainteresować:

 

Rezerwuję miejsce