Ceny studiów

W ramach współpracy z ZPSB i Podmiotowym Systemem Finansowania przedsiębiorcy z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogą ubiegać się o blisko 50% refundację poniesionych kosztów pojedynczej usługi. Jeśli jednak w kursach, szkoleniach lub studiach biorą udział pracownicy powyżej 50. roku życia lub posiadający niskie kwalifikacje, refundacja może wynieś nawet 80%. Podobnie jest w przypadku zatrudnionych w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego, czyli produkujących i dystrybuujących:

 • produkty oparte na technologiach informacyjnych,
 • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 • opakowania przyjazne środowisku,
 • zaawansowane produkty metalowe,
 • produkty drzewno-meblarskie,
 • oraz: zajmujące się multimedialnym transportem lub logistyką i nowoczesnym przetwórstwem rolno-spożywczym.

Warto jednak pamiętać, że z jednego wniosku o dofinansowanie możesz otrzymać maksymalnie:

 • dla mikro przedsiębiorstw nie przekracza 15 000 zł
 • dla małych przedsiębiorstw to maksymalnie 75 000 zł
 • dla średnich przedsiębiorstw to nie więcej niż 400 000 zł

Dodatkowo, dofinansowania nie łączą się z innymi promocjami oferowanymi przez ZPSB, dlatego ich wartość naliczana jest od podstawowych cen usług.

Kierunek 12 rat 9 rat 2 raty 1 rata
Czesne w ratach na studiach podyplomowych
studia podyplomowe w Szczecinie
Akademia coachingu i mentoringu 352,50 zł 470,00 zł 2115 zł 4230 zł
Akademia Kompetencji Menadżerskich (e-l) 165,00 zł 220,00 zł 990 zł 1980 zł
Akademia trenera 330,00 zł 440,00 zł 1980 zł 3960 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy 307,50 zł 410,00 zł 1875 zł 3690 zł
Design management 352,50 zł 470,00 zł 2115 zł 4230 zł
Doradztwo zawodowe i edukacyjne (2 semestry) 307,50 zł 410,00 zł 1845 zł 3690 zł
Grafika komputerowa i komunikacja wizualna 330,00 zł 440,00 zł 1980 zł 3960zł
HR Biznes Partner 352,50 zł 470,00 zł 2115 zł 4230 zł
Kadry i płace 307,50 zł 410,00 zł 1845 zł 3690 zł
Lean Management 352,50 zł 470,00 zł 2115 zł 4230 zł
Nowoczesne technologie w edukacji i kształceniu (e-learningowo) 165,00 zł 220,00 zł 990 zł 1980 zł
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 307,50 zł 410,00 zł 1845 zł 3690 zł
Project Manager 330,00 zł 440,00 zł 1980 zł 3960 zł
Psychologia sprzedaży i marketingu 330,00 zł 440,00 zł 1980 zł 3960 zł
Psychologia szkolna w pracy nauczyciela 330,00 zł 440,00 zł 1980 zł 3960 zł
Psychologia zarządzania 307,50 zł 410,00 zł 1845 zł 3690 zł
Social media i e-marketing 330,00 zł 440,00 zł 1980 zł 3960 zł
Zarządzanie bezpieczeństwem IT 330,00 zł 440,00 zł 1980 zł 3960 zł
Zarządzanie jakością 307,50 zł 410,00 zł 1845 zł 3690 zł
Zarządzanie projektami informatycznymi (e-learning) 165,00 zł 220,00 zł 990 zł 1980 zł
Zarządzanie w opiece zdrowotnej 330,00 zł 440,00 zł 1980 zł 3960 zł

 

Kierunek 15 rat 3 raty 1 rata
Czesne w ratach na 3-semestralnych studiach podyplomowych
Studia podyplomowe w Szczecinie
Doradztwo zawodowe i edukacyjne 331,80 zł 1659,00 zł 4977 zł

Opłata wpisowa

Warunkiem przyjęcia na studia w ZPSB jest uregulowanie opłaty wpisowej, która wynosi 450 zł.

Płatności

Wszelkie płatności za studia podyplomowe należy dokonywać przelewem na konto ZPSB w Szczecinie:

 • Wydział w Szczecinie – nr: 48 1240 3927 1111 0010 0719 0277 (Bank Pekao S.A., II/O Szczecin)