Aktualności

Ochrona Danych Osobowych w świetle nowych przepisów RODO

W związku z nadchodzącymi zmianami w przepisach o Ochronie Danych Osobowych przygotowaliśmy specjalny program szkolenia dla instytucji /przedsiębiorców, w tym również dla podmiotów medycznych. W dniu 17 marca 2018 r. odbyło się pierwsze szkolenie dla instytucji/pracowników ze Świnoujścia przetwarzających dane osobowe. Szkolenie dotyczyło  m.in: –  zasad ochrony danych osobowych, –  realizacji obowiązków administratora danych i […]

Czytaj wiecej...

Zajęcia praktyczne w porcie morskim

W dniu 04 marca 2018 roku na terenie OT Port Świnoujście S.A. odbyły się wykłady połączone z warsztatami dotyczące obsługi towarów w portach morskich. Celem zajęć było zapoznanie studentów trzeciego roku ZPSB Wydział w Świnoujściu  specjalność Logistyka –Spedycja-Transport  ze specyfiką obsługi towarów w portach morskich (masowych, drobnicowych, kontenerowych, etc.) oraz technologią ich przeładunku. W czasie […]

Czytaj wiecej...

tzw.RODO Jak powinny przygotować się do nadchodzących zmian PODMIOTY MEDYCZNE

Z dniem 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej w życie wejdą ujednolicone przepisy dotyczące ochrony danych osobowych tzw. RODO. Nowe przepisy zwiększają uprawnienia osób, których dane dotyczą i jednocześnie nakładają nowe wymogi i obowiązki na administratorów danych – zatem także na podmioty medyczne. RODO ma dotyczyć wszystkich podmiotów (bez względu na skalę), […]

Czytaj wiecej...

Ćwiczenia ppoż. dla słuchaczy Studiów Pod.BHP

W  celu praktycznego  przyswojenia wiedzy z ochrony przeciwpożarowej nasi słuchacze studiów podyplomowych BHP uczestniczyli w ćwiczeniach polegających na, obsłudze różnego rodzaju gaśnic  oraz gaszeniu pożaru. Ćwiczenia odbyły się pod kierunkiem oficera Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie mgr inż. Artura Dziadosza i przy pomocy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu. Słuchacze studiów podyplomowych […]

Czytaj wiecej...

KURS: Ochrona danych osobowych w świetle nowych przepisów (tzw. RODO). Jak się do nich przygotować?

CEL kursu: Przygotowanie do opracowania własnej Polityki Ochrony Danych Osobowych lub dostosowanie istniejącej do wymagań RODO. Przygotowanie podmiotu do nadchodzących zmian – zapoznanie z dokumentacją i procedurami niezbędnymi dla ochrony danych osobowych po wejściu w życie RODO tj. po 25.05.2018r.   ADRESACI KURSU: Przedsiębiorcy / Instytucje Pracownicy zatrudnieni u pracodawców przetwarzających dane osobowe Osoby chcące […]

Czytaj wiecej...

Wykład w Szczecinie – „Gospodarka 2017 – naga prawda” – prof. Andrzej Rzońca

Z okazji jubileuszu 25-Lecia Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie wykład otwarty prof. A. Rzońcy w Szczecinie. Zapraszamy do Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie na wykład gościnny pt. „Gospodarka 2017 – naga prawda”, który przeprowadzi prof. Andrzej Rzońca – laureat nagrody Fundacji Kronenberga, nagrody Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk oraz nagrody im. Fryderyka Skarbka […]

Czytaj wiecej...

Kurs Księgowego z Certyfikatem

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom, ogłaszamy nabór na Kurs Księgowego z Certyfikatem Czas trwania kursu wynosi 150 godziny lekcyjne, godzina lekcyjna to 45 minut. Egzamin trwa 2 godziny lekcyjne wliczone w czas trwania kursu. Wymagania wstępne dla słuchaczy Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba: a)    posiadająca wykształcenie co najmniej średnie, b)    uznająca potrzebę […]

Czytaj wiecej...

Studenci Ekonomii już po obronach

Obrony w Świnoujściu ! W dniu 30 czerwca 2017 r. na Wydziale Ekonomii i Nauk o Zdrowiu w Świnoujściu odbyły się obrony na studiach I stopnia na kierunku Ekonomia. Tytuł licencjata nasi absolwenci uzyskali na specjalnościach : Logistyka w gospodarce oraz Rachunkowość i Finanse. Wszyscy przystępujący do egzaminu dyplomowego zaliczyli go z wynikiem pozytywnym. Serdecznie […]

Czytaj wiecej...