Programy studiów

W tej zakładce publikujemy aktualne szczegółowe programy studiów na kierunku Ekonomia. Programy składają się z modułów – a ich szczegółowe opisy zawierają m.in zestaw treści merytorycznych, opis efektów kształcenia, specyficzne wymagania dotyczące zaliczenia danego modułu.

EKONOMIA

STUDIA I STOPNIA

Specjalności: