Bazy referencyjne

Zeszyty Naukowe ZPSB FIRMA i RYNEK indeksowane są w dwóch bazach: BazEkon oraz The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH).