Regulamin Konkursu 2021 na najlepszą pracę dyplomową