Rozeznanie cenowe – formularz oferty – oprogramowanie