Rozeznanie cenowe – formularz oferty – tłumaczenie