Płatny program stażowy KomITywa organizowany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Szanowni Państwo,

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) uruchomił płatny program stażowy KomITywa.
Inicjatywa skierowana jest do studentów Informatyki.

W ramach programu KomITywa zostało uruchomionych pięć ścieżek:

– testerska,
– dwie w zespołach Data Science,
– programistyczna JAVA,
– programistyczna XForms.

W trakcie minimum trzymiesięcznego a maksymalnie sześciomiesięcznego stażu, każdy będzie mógł wykorzystać swoją wiedzę w praktyce. Stażyści będą pracować pod opieką dedykowanego mentora, który zadba, aby zadania były dopasowane do każdego umiejętności i zainteresowań. Na zakończenie wszyscy otrzymują certyfikat i referencje. Po odbyciu stażu istnieje również możliwość podjęcia współpracy z OPI PIB na stałe.
Ośrodek Przetwarzania Informacji uruchomił cztery edycje stażowe – wiosenną, letnią, jesienną i zimową. Każdy staż trwa co najmniej 80 godzin miesięcznie lub odbywa się w pełnym wymiarze czasu pracy. Staż można odbyć również w formie zdalnej lub hybrydowej.

Wszystkie informacje o programie KomITywa dostępne są na stronie: www.opi.org.pl/komitywa