Oferta kursów e-learningowych

Z pełną ofertą kursów e-learningowych oraz ich dokładnymi opisami możesz zapoznać się w naszym sklepie internetowym. Przejdź do e-sklepu.

Zapoznaj się z naszą ofertą kursów z poszczególnych obszarów:

Kompetencje interpersonalne

 • Autoprezentacja – naucz się kreować własny wizerunek, mówić o sobie w atrakcyjny sposób zarówno podczas wystąpień publicznych, jak i biznesowych czy rozmów rekrutacyjnych.
 • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym – zdobądź wiedzę, która pomoże Ci zwiększyć świadomość różnic ekonomicznych i społecznych oraz wykorzystać te umiejętności w praktyce.
 • Komunikacja interpersonalna – zobacz swoje mocne i słabe strony z zakresu komunikacji interpersonalnej, dowiedz się, jak słuchać  by dobrze rozumieć to, co mówią inni oraz, jak mówić by być właściwie zrozumianym.
 • Kreatywność – odkryj w sobie  pokłady kreatywności, które staną się Twoim wsparciem w podejmowaniu życiowych i zawodowych wyzwań.
 • Praca w zespole – przyjrzyj się swoim postawom przyjmowanym w czasie pracy zespołowej, a także określ swój profil funkcjonowania w grupie; zdobądź umiejętności z zakresu skutecznego przekazywania informacji i efektywnego wykonywania powierzonych Ci zadań.
 • Prawo w działalności gospodarczej – poszerz zakres Twoich kompetencji z zakresu rozwiązań prawnych, świadomości struktury systemu prawa oraz kwalifikacji prawnej sytuacji występujących przy działalności gospodarczej czy świadczeniu pracy, a także zyskaj umiejętność wyszukiwania i interpretowania tekstów prawnych oraz przewidywania konsekwencji prawnych decyzji.
 • Prawo własności intelektualnej i prawa autorskie – dowiedz się, jak postępować z różnego rodzaju utworami, by uchronić się od poważnych konsekwencji prawnych, a także zbudować swoją przewagę konkurencyjną w obszarze, w którym działasz.
 • Ugruntowane podstawy matematyki – rozwiń umiejętność wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów zawodowych i życiowych, wynikających z codziennych sytuacji.
 • Zarządzanie wiedzą – poznaj techniki skutecznego zarządzania wiedzą w organizacji uczącej się, które pozwolą Ci efektywnie pozyskiwać, tworzyć, transferować i wykorzystywać wiedzę poprzez stosowanie nowoczesnych narzędzi.
 • Zarządzanie zespołem – odkryj, czy masz w sobie predyspozycje do pełnienia roli kierownika zespołu i rozwijaj potrzebne ku temu kompetencje, takie jak właściwa komunikacja, delegowanie, czy egzekwowanie.
 • Znajomość technologii informatycznych – poszerz wiedzę z zakresu podstawowych usług informatycznych i ich zastosowań w sytuacjach zawodowych i osobistych, a także świadomość możliwości wykorzystania technologii informatycznych w różnych sytuacjach życiowych.

E-marketing

 • E-komunikacja – zdobądź umiejętności, które pozwolą Ci planować skuteczne działania marketingowe w internecie.
 • Komunikacja wizualna – poznaj nowoczesne narzędzia i techniki tworzenia komunikatów w nowych mediach.
 • Media społecznościowe a marketing – dowiedz się, jak planować i prowadzić kampanie w social media, a także podsumowywać uzyskane wyniki.
 • Sprzedaż w internecie – poznaj formy i zasady handlu internetowego, mechanizmy prowadzenia działań e-sprzedażowych oraz najnowsze trendy.

Inwestycje

Personel

 • Konflikty w firmie – dowiedz się, jak rozpoznawać symptomy konfliktów i odpowiednio na nie reagować.
 • Negocjacje – poznaj strategie i reguły, które pozwolą Ci prowadzić efektywne negocjacje w różnych okolicznościach i obszarach życia.
 • Psychologia zarządzania – naucz się w pełni wykorzystywać potencjał zawodowy pracowników i poznaj nowoczesne instrumenty oraz metody skutecznego motywowania, rekrutacji i selekcji, zarządzania stresem oraz kierowania pracą zespołu.
 • Strategie personalne – zdobądź wiedzę na temat istotnych zagadnień z zakresu HR i poznaj narzędzia pomocne w działaniach kadrowych.
 • Zachowania ludzi w sytuacjach trudnych – poznaj psychologiczne uwarunkowania i mechanizmy odpowiedzialne za to, jak ludzie reagują na różne sytuacje trudne.

Zarządzanie projektami

 • Biznesplan – poznaj zasady sporządzania biznesplanu dostosowanego do wybranego przedsięwzięcia i naucz się, jak wykorzystywać go jako narzędzie planistyczne w realizacji inwestycji.
 • Metodyki zarządzania projektami – dowiedz się, jak skutecznie kierować poszczególnymi fazami projektów oraz poznaj zalecenia najważniejszych metodyk.
 • Ocena i ryzyko projektów inwestycyjnych – naucz się szacować rentowność projektów oraz przewidywać ryzyko.
 • Planowanie działalności projektowej – dowiedz się, jak przygotowywać projekty, kalkulować ich budżet i przewidywać przeszkody, które mogą utrudniać ich realizację.
 • Zarządzanie zasobami projektu – naucz się zarządzać zakresem, czasem, zasobami ludzkimi i kosztami projektu.

Edukacja

 • Komunikacja z osobą uczącą się – poznaj podstawowe reguły i prawidłowości komunikowania w relacji uczeń-nauczyciel, a także narzędzia pozwalające na skuteczne radzenie sobie z trudnymi sytuacjami komunikacyjnymi.
 • Metoda projektów – nabądź wiedzę z zakresu przygotowywania projektów edukacyjnych oraz ich praktycznego wdrażania w procesie nauczania.
 • Metody aktywizujące – zapoznaj się z istotą i zasadami wykorzystania metod aktywizujących w edukacji.
 • Wykorzystanie internetu w edukacji – dowiedz się, jak wykorzystywać usługi i technologie internetowe w nauczaniu.

Masz pytania dotyczące kursów e-learningowych? Skontaktuj się z nami, chętnie na nie odpowiemy.

Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń
tel.: 91 814 94 81/ 91 814 94 86
e-mail: szkolenia@zpsb.pl