Jak to działa

Kiedy rozpoczyna się rok akademicki i ile będzie zjazdów?

Rok akademicki 2018/2019 rozpoczyna się 01.10.2019 r. Pierwszy zjazd dla studentów e-learningowych odbędzie się w połowie października 2019 r. Jest dziesięć lub jedenaście zjazdów w całym roku akademickim, czyli pięć lub sześć w semestrze (oznacza to, że zgodnie z polskim prawem 50% zajęć odbywa się na uczelni, a 50% na platformie e-learningowej).

Jak wygląda rok akademicki na studiach wspomaganych e-learningiem?

Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry, z których każdy trwa 6 miesięcy. Każdy z nich rozpoczyna się zjazdem na uczelni, a kończy sesją egzaminacyjną (również na Uczelni). W sumie w ciągu każdego roku akademickiego odbywa się dziesięć lub jedenaście zjazdów.

Studia licencjackie niestacjonarne wspomagane e-learningiem polegają na realizacji 50% zajęć w formie tradycyjnej w Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie oraz 50% zajęć w formie zdalnej za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Skąd będę wiedzieć, jak korzystać z platformy e-learningowej?

Przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu otrzymasz dostęp do platformy e-learningowej. Chętni będą mieli możliwość wzięcia udziału w krótkim szkoleniu o studiach online, które poprowadzi jeden z pracowników Dziekanatu. Zostaną tam zaprezentowane zagadnienia z zakresu: logowania, korzystania z czatu i materiałów dydaktycznych.

Jeżeli w trakcie trwania semestru pojawią się u Ciebie wątpliwości lub napotkasz problem – zawsze możesz się zwrócić po pomoc do Dziekanatu. Platforma e-learningowa jest prostym i intuicyjnym narzędziem.

Jak wygląda platforma e-learningowa?

Na platformie e-learningowej każdy student ma swoje osobne konto. W kursie znajdują się materiały dydaktyczne, do których masz stały dostęp. Często też materiały te są dostępne w formie .pdf do ściągnięcia. W tygodniu w godzinach wieczornych odbywają się czaty z wykładowcami. To tutaj możesz skonsultować z prowadzącym wątpliwości czy poprowadzić dyskusję na wybrany, ekonomiczny temat. Poprzez platformę jest również możliwość przesyłania projektów, rozwiązywania testów czy też prowadzenie forum z innymi uczestnikami kursu. Platforma e-learningowa dostępna jest zarówno w wersji na komputer jak i wersji na smartfony.

Jak przebiegają zjazdy?

Studia e-learningowe realizowane są przez Wydział Informatyki w Szczecinie. Zjazdy odbywają się w Szczecinie i trwają dwa dni. Pierwszy zjazd na studiach e-learningowych w roku akademickim 2018/2019, odbędzie się w dniach 12-13.10. Zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu – są to sesje egzaminacyjne lub spotkania rozpoczynające kolejne semestry, podczas których odbywają się zajęcia wprowadzające, bloki języka obcego, konsultacje z wykładowcami oraz seminaria dyplomowe.
Zjazdy odbywają się w następującym schemacie:

  • sobota, godz. 8:30-19:00 – zajęcia dydaktyczne
  • niedziela, godz. 8:30-19:00 – zajęcia dydaktyczne

Jak wygląda zaliczenie semestru?

W większości przypadków po pierwszym miesiącu przeprowadzonych zajęć na platformie e-learningowej odbywa się zjazd egzaminacyjny, czyli taki, na którym uzyskujesz zaliczenie z kursów, które się właśnie skończyły. Studenci e-learningowi nie mają zaplanowanej sztywnej sesji egzaminacyjnej na koniec semestru. Przez to, że przedmioty mają swoją kontynuację w trybie online, zaliczenia i egzaminy odbywają się w trakcie semestru na zjazdach. Jest to duże ułatwienie a nauka rozłożona jest równomiernie.

Jest kilka przedmiotów-warsztatów, które odbywają się jednorazowo, bez kontynuacji w e-learningu (np. rozegranie Gry symulacyjnej). Wówczas zaliczenie studenci uzyskują od razu na danym zjeździe.Wszystkie zajęcia, zaliczenia, egzaminy oraz poprawy odbywają się w siedzibie ZPSB w Szczecinie. Zajęcia planowane są w soboty oraz niedziele w godzinach 8.30-19.00 (bez piątków).

Co zrobić gdy nie mogę pojawić się na zjeździe?

Jeśli student nie może być obecny na zjeździe, to może przesłać usprawiedliwienie (zwolnienie lekarskie) oraz ewentualnie podanie do dziekana o przedłużenie sesji – najważniejsze jednak to pamiętać, że w obrębie danego semestru zaliczyć wszystkie przedmioty. Na wszystkich zjazdach mogą być organizowane egzaminy, zaliczenia oraz poprawy. Nieobecność na nich powoduje, że „uciekają” studentom terminy, ale rozliczenie jest na koniec semestru. Nieobecność nie powoduje skreślenia z listy.

Czy mogę starać się o stypendium?

Nasi studenci, również w systemie e-learning, mają prawo do ubiegania się o stypendia i zapomogi oraz przysługuje im legitymacja studencka.

Czy na dyplomie będzie informacja, że studiowałem online?

Po ukończonych studiach i uzyskaniu odpowiedniego tytułu, na dyplomie będzie widniała informacja, że ukończyłeś studia niestacjonarne. Dopiero w suplemencie do dyplomu będzie dopisek, że były to studia niestacjonarne wspomagane e-learningiem.

Chcesz uzyskać więcej informacji o studiach wspomaganych e-learningiem? Skontaktuj się z nami!
Wydział Ekonomii i Informatyki – Dziekanat
adres: ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin, I piętro, pok. 204
tel.: 91 81 49 404
e-mail: dziekanat@zpsb.pl