Ceny i opłaty

Wprowadziliśmy elastyczny system płatności, który dostosowany jest do Twoich możliwości finansowych i wygody. Czesne możesz opłacić z góry lub rozłożyć je na 12 rat – wybierz sam!

W tabeli poniżej znajdziesz aktualne ceny, które obowiązują w rekrutacji na rok akademicki 2018/ 2019.

Czesne za studia II stopnia
  Studia niestacjonarne Studia stacjonarne
Kierunek czesne
(12 rat)
rocznie
(1 rata)
czesne (12 rat) rocznie (1 rata) rok studiów
Zarządzanie – specjalności „Ekonomia menedżerska” oraz „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 435 zł 5015 zł 430 zł
4980 zł
I rok studiów
435 zł 5015 zł 430 zł 4980 zł II rok studiów

Uregulowanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 450 zł (poza okresem promocji) jest warunkiem przyjęcia na studia w ZPSB. Informacja o tym, na jakie konto należy wpłacać opłatę wpisową znajduje się poniżej:

Płatności

  • opłatę za czesne należy przesłać przelewem na indywidualne konto wygenerowane w systemie e-Dziekanat
  • wpisowe w wysokości 450 zł (poza okresem promocyjnym) należy wpłacać bezpośrednio na konto ZPSB:
  • Wydział w Szczecinie – nr: 77124039271111000041000012 (Bank PeKaO S.A. II/O Szczecin)