Jak to działa

Kiedy rozpoczyna się rok akademicki i ile będzie zjazdów?

Rok akademicki 2018/2019 rozpoczyna się 01.10.2018 r. Pierwszy zjazd dla studentów e-learningowych odbędzie się w połowie października 2018 r. Jest dziewięć zjazdów w całym roku akademickim, czyli cztery lub pięć w semestrze (oznacza to, że zgodnie z polskim prawem 40% zajęć odbywa się na uczelni, a 60% na platformie e-learningowej).

Jak wygląda rok akademicki na studiach wspomaganych e-learningiem?

Organizacja roku akademickiego wygląda podobnie, jak w przypadku studiów stacjonarnych. Rok podzielony jest na cztery półsemestry, a każdy z nich trwa około dwa i pół miesiąca. Semestry rozpoczynają się zjazdem na Uczelni, a kończą sesją egzaminacyjną (również na Uczelni). W ciągu każdego roku student musi więc pojawić się na dziewięciu zjazdach.
Studia zaoczne wspomagane e-learningiem są połączeniem 40% zajęć w formie tradycyjnej (odbywają się one w siedzibie ZPSB) oraz pozostałych 60% zajęć realizowanych za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Skąd będę wiedzieć, jak korzystać z platformy e-learningowej?

Platforma e-learningowa jest prostym i intuicyjnym narzędziem. Dostęp do niej otrzymasz przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu. Osoby chętne mogą wziąć udziału w krótkim szkoleniu o studiach przez internet, które poprowadzi jeden z pracowników Dziekanatu. Zostaną tam przedstawione kwestie związane m.in. z logowaniem i korzystaniem z czatu.
Jeśli w trakcie semestru napotkasz problem lub coś będzie dla Ciebie niejasne – skonsultuj się z Dziekanatem, który odpowie na wszystkie pytania i rozwieje wszelkie wątpliwości.

Jak wygląda platforma e-learningowa?

Na platformie znajdziesz materiały dydaktyczne, które są zazwyczaj w formacie .pdf. Dzięki temu możesz ściągnąć je na komputer lub dowolne urządzenie mobilne i mieć do nich stały dostęp. W tygodniu w godzinach wieczornych możesz porozmawiać na czacie z wykładowcą. Możesz skonsultować z nim swoje wątpliwości lub porozmawiać na wybrany temat ekonomiczny. System oferuje również przesyłanie projektów, prowadzenie forum z innymi uczestnikami kursu, a nawet rozwiązywanie testów.
Zajęcia na platformie są prowadzone przez około miesiąc.

Jak przebiegają zjazdy?

E-learningowe studia II stopnia realizowane są przez Wydział Informatyki w Szczecinie. Zjazdy odbywają się w Szczecinie. Na pierwszy zjazd składają się trzy dni, podczas których odbywa się spotkanie organizacyjne, szkolenie z obsługi platformy e-learningowej, zajęcia rozpoczynające poszczególne przedmioty oraz ćwiczenia z języka obcego. Dzięki temu możesz lepiej poznać otoczenie, wykładowców i innych studentów, z którymi będziesz uczyć się w kolejnych miesiącach. Kolejny zjazd zostanie zaplanowany za około dwa i pół miesiąca. W przypadku tego systemu nauczania zjazdy to na przemian sesje egzaminacyjne i spotkania rozpoczynające kolejne półsemestry. Podczas nich masz możliwość uczestniczenia w zajęciach wprowadzających do nowych przedmiotów, blokach z języka obcego, konsultacjach z wykładowcami oraz seminariach dyplomowych.
Zjazdy odbywają się w następującym schemacie:

  • sobota, godz. 8:30-19:00 – zajęcia dydaktyczne
  • niedziela, godz. 8:30-19:00 – zajęcia dydaktyczne

Jak wygląda zaliczenie semestru?

Zjazd egzaminacyjny (czyli zaliczenie skończonych kursów) odbywa się zazwyczaj po pierwszym miesiącu przeprowadzonych zajęć online, w siedzibie naszej uczelni.
Studenci realizujący studia przez internet nie mają sztywnej sesji egzaminacyjnej na koniec semestru. Przez to, że przedmioty mają swoją kontynuację w trybie online, zaliczenia i egzaminy odbywają się w trakcie semestru na zjazdach. Dzięki temu nauka zostaje rozłożona równomiernie w czasie, co pozwala dobrze przyswoić wymagany materiał.
W programie nauczania jest również kilka przedmiotów-warsztatów, które odbywają się jednorazowo, bez kontynuacji na platformie e-learningowej (np. rozegranie gry symulacyjnej). W takim przypadku studenci uzyskują zaliczenie na danym zjeździe. Wszystkie zajęcia, zaliczenia, egzaminy oraz poprawy odbywają się w siedzibie naszej uczelni. Zajęcia planowane są w soboty oraz niedziele w godzinach 8.30-19.00 (bez piątków).

Co zrobić gdy nie mogę pojawić się na zjeździe?

W przypadku nieobecności na zajęciach, ważne jest aby przesłać usprawiedliwienie (zwolnienie lekarskie). W innym przypadku studenci mają możliwość złożyć podanie do dziekana o przedłużenie sesji, jednak należy pamiętać, że w danym semestrze należy zaliczyć wszystkie przedmioty. Egzaminy, zaliczenia czy poprawy mogą być ustalone na wszystkich zjazdach. W momencie nieobecności spowoduje to opóźnienie terminów. Rozliczenie jest jednak na koniec semestru, z tej racji nieobecność nie powoduje skreślenia z listy.

Czy mogę starać się o stypendium?

Oczywiście, masz prawo do ubiegania się o stypendium i zapomogi. Przysługuje Ci również legitymacja studencka.

Czy na dyplomie będzie informacja, że studiowałem online?

W momencie zakończenia studiów i otrzymania tytułu, na dyplomie będzie informacja o zakończonych studiach w trybie niestacjonarnym. Uzupełnieniem dyplomu będzie załącznik, na którym zostanie wpisana adnotacja, że ukończone studia były realizowane metodą e-learningową.

Chcesz uzyskać więcej informacji o studiach wspomaganych e-learningiem? Skontaktuj się z nami!
Wydział Ekonomii i Informatyki – Dziekanat
ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin, pok. 204
tel.: 91 814 94 04
e-mail: dziakanat@zpsb.pl