Wymagania i dokumenty

Jeśli wybrałeś już studia II stopnia i interesujący Cię kierunek, wydrukuj i wypełnij kwestionariusz lub przejdź do formularza online, a następnie dostarcz do nas niezbędne dokumenty. W takim komplecie musi się znaleźć:

  • wypełnione podanie na studia lub formularz rekrutacji wypełniony online
  • świadectwo maturalne
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (dla „nowej matury”)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
  • ksero dowodu osobistego
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób z przyznaną rentą)
  • zdjęcia (jedno zdjęcie w postaci elektronicznej do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej – na płycie CD w podpisanej kopercie, format JPG, wymiary: 295×236 pikseli, maksymalny rozmiar pliku: 50 kilobajtów)

Chcesz uzyskać więcej informacji o studiach wspomaganych e-learningiem? Skontaktuj się z nami!

Wydział Ekonomii i Informatyki – Dziekanat
ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin (pokój 204)
tel. 91 814 94 04
e-mail: dziekanat@zpsb.pl