Tabela rozkładu ocen

Tabele rozkładu ocen

w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie

Opis grup odniesienia: Bazą odniesienia przy kształtowaniu tabel rozkładu ocen w Uczelni są faktycznie uzyskane wyniki nauczania na kierunku Ekonomia dla studiów I i II stopnia oraz kierunku Zarządzanie, studia I stopnia, w ostatnich dwóch rocznikach akademickich (tj. 2014/15 oraz 2015/16). Taka baza odniesienia została przyjęta do szacunków ze względu na fakt, że to właśnie dla tych kierunków rejestruje się ewentualną mobilność studentów zagranicznych.
Tabela rozkładu ocena dla studiów II stopnia
Ocena słowna Ocena numeryczna Odsetek ocen w bazie odniesienia Procent skumulowany
bardzo dobry 5 20% 20%
dobry plus 4,5 15% 35%
dobry 4 28% 63%
dostateczny plus 3,5 12% 75%
dostateczny 3 25% 100%
wskaźnik powodzenia (success rate) 89%
Tabela rozkładu ocena dla studiów I stopnia
Ocena słowna Ocena numeryczna Odsetek ocen w bazie odniesienia Procent skumulowany
bardzo dobry 5 24% 24%
dobry plus 4,5 13% 37%
dobry 4 25% 62%
dostateczny plus 3,5 10% 72%
dostateczny 3 28% 100%
wskaźnik powodzenia (success rate) 92%