Strategiczne Przywództwo – dyplom Post-MBA

Zapisz się na wybrany kierunek studiów i dołącz do grupy zajęciowej!

       
Rezerwuję miejsce

Środowisko biznesowe stawia coraz większe wyzwania firmom i menedżerom. Wymaga gotowości do ciągłych zmian i mobilizacji do intensywnego działania. Studia podyplomowe Post-MBA: Strategiczne Przywództwo, dzięki programowi skupionemu na wzmocnieniu osobistych kompetencji przywódczych, pomaga doświadczonym menedżerom skuteczniej działać w środowisku współczesnego zarządzania.

Adresaci studiów

Program adresowany jest do absolwentów studiów Executive MBA oraz (w szczególnych przypadkach) do osób nie posiadających dyplomu MBA, ale będących członkami zarządu lub menedżerami wyższego szczebla i chcących podnieść kompetencje przywódcze do poziomu adekwatnego do szczebla wyższej kadry kierowniczej. Od kandydatów oczekujemy co najmniej pięciu lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych.

Partner merytoryczny kierunku

Program studiów Strategiczne Przywództwo realizowany w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie tworzony jest w partnerstwie z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów (GFKM). Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów od 28 lat świadczy wysokiej jakości usługi szkoleniowo-doradcze dla firm polskich i międzynarodowych. Jest jedną z największych i najbardziej doświadczonych firm szkoleniowych w Polsce. Prowadzi pełne spektrum programów, w tym Executive MBA, szkolenia firmowe, szkolenia otwarte, studia podyplomowe, programy coachingowe i projekty doradcze, zapewniając dzięki temu swoim Klientom wyjątkową synergię jakości i wartości praktycznej. Program Executive MBA GFKM należy do Klasy Mistrzowskiej ratingu SEM FORUM. Dyplom MBA uzyskało prawie 3000 absolwentów Programu ExecutiveMBA GFKM.

Cele studiów

Program kierunku skupia się na najważniejszych zagadnieniach związanych ze współczesnym przywództwem. Jego głównym celem jest wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności, które będą sprzyjały:

 • wzrostowi efektywności zarządzania w zmieniającym się i złożonym środowisku,
 • poznaniu metod pracy z dużą ilością informacji,
 • rozwijaniu umiejętności innowacyjnych,
 • kształtowaniu umiejętności zarządzania stresem,
 • rozwijaniu kompetencji kultury innowacyjności,
 • wypracowaniu marki osobistej zgodnie z obranymi celami i zasobami.

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu programu studiów podyplomowych Post-MBA: Strategiczne Przywództwo uczestnicy będą wyposażeni w umiejętności:

 • sprawnego i skutecznego zarządzania w szybkozmiennym środowisku,
 • pracy z dużą ilością informacji i podejmowania trafnych decyzji,
 • kreatywnego myślenia i rozwijania innowacyjności w organizacji,
 • zarządzania stresem i skutecznego działania w warunkach wysokiej presji,
 • kreowania wizerunku przywódczego i marki osobistej wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

Stawiamy na studia praktyczne

W ZPSB stawiamy na praktykę. Nie bez powodu wykładowcami na naszych studiach podyplomowych są osoby pracujące w branży, wyposażone w niezbędną wiedzę oraz mogące pochwalić się wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Wykładowcy na kierunku Strategiczne Przywództwo (dyplom Post-MBA) to czołowi trenerzy, którzy pracują również w prestiżowej Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Zajęcia na studiach Strategiczne Przywództwo prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych metod warsztatowych z licznymi case studies, ćwiczeniami i warsztatami, dzięki czemu studenci mają szansę zdobytą wiedzę wykorzystywać w sposób praktyczny.

Dyplom ukończenia studiów

Absolwenci studiów otrzymują Dyplom Post-MBA: Strategiczne Przywództwo wydany przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie.

Program studiów

Program studiów Strategiczne Przywództwo – dyplom Post-MBA
Tematyka

Sesja I – INNOWACYJNY LIDER

Jak rozwijać w sobie gotowość do inspirowania i przewodzenia ludziom w świecie ciągłych zmian?

 1. Przywództwo – kolejny poziom, kolejne wyzwania, perspektywy przyszłości.
 2. Energia organizacji – jak wpływa na efektywność firmy i jak o nią zadbać zwiększając produktywność zespołów?
 3. Inspiracyjny lider, czyli jak mówić do ludzi, żeby nas słuchali i jak słuchać, żeby do nas mówili.
 4. Jak zachęcać zespoły do zmian korzystając z 6 dostępnych źródeł wpływu?
 5. Jak zwiększać gotowość organizacji do samorozwoju i pracować z odpornością na zmianę?
 6. Cel, sens, znaczenie i rozwój, czyli zrozumienie motywacji współczesnego pracownika.
 7. Tworzenie środowiska zwiększającego innowacyjność w organizacji.

Sesja II – LEADERSHIP PIPELINE

Jak zbudować organizację skoncentrowaną na rezultatach?

 1. Leadership Performance Pipeline – nowy trend w przywództwie.
 2. Mój poziom przywództwa, moja perspektywa rozwoju.
 3. Wartości pracy mojego poziomu, co wnoszę do sukcesu firmy.
 4. Uwalnianie pełnego potencjału podległego zespołu.
 5. Tworzenie wspólnej mapy przywódczej.
 6. Silent coaching – wywieranie niewidzialnego wpływu.
 7. Poszerzenie perspektywy przywódczej – Runy Biznesu.

MINDFUL LEADERSHIP – Mindfulness – jak być aktywnym, zrelaksowanym i skutecznym liderem.

 1. Autoświadomość jako podstawa skuteczności.
 2. Umiejętność jasnego myślenia w sytuacji stresującej.
 3. Skuteczne działanie pod presją.
 4. Odporność na stres – techniki, metody, procedury antystresowe.
 5. Dostosowanie strategii eliminacji stresu do typu stresora.
 6. Twórcze wykorzystanie optymalnego poziomu stresu.
 7. Indywidualne strategie radzenia sobie z działaniem pod presją.

Sesja III  – BUDOWANIE INNOWACYJNYCH ZESPOŁÓW

Jak lepiej wykorzystać potencjał zespołu w codziennych i niecodziennych wyzwaniach?

 1. Warunki innowacji w organizacji (kultura, nastawienie, otoczenie).
 2. Inteligencja zbiorowa i efekt Medyceuszy – jak wykorzystać wiedzę i umiejętności zespołu do wspólnych efektów?
 3. 10 typów innowacji w organizacjach – czyli gdzie i jak poszukiwać przestrzeni do doskonalenia codziennego działania?
 4. Techniki pracy kreatywnej i ich wykorzystanie w codziennej pracy.
 5. Jak prowadzić spotkania w sposób ciekawy, kreatywny i mobilizujący?
 6. Wykorzystanie Design Thinking do lepszego zrozumienia klienta i projektowania innowacyjnych rozwiązań.
 7. Jak wprowadzić innowację w życie organizacji? Innowacja od A do F.

Sesja IV – BUDOWANIE OSOBISTEJ MARKI MENEDŻERA

Jak dobra jest Twoja marka?

 1. Czym jest i dlaczego tak ważna jest marka osobista?
 2. Jaką jesteś marką?
 3. Cztery zasady budowania wyjątkowej marki osobistej.
 4. Strategia budowania własnej marki osobistej w siedmiu krokach.
 5. Świadome kreowanie wiarygodnego wizerunku.
 6. Osobiste zasoby autoprezentacyjne jako lidera.
 7. Warsztat: budowanie własnej marki osobistej – personal branding.

Sesja V – EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

Czyli jak pracować i uczyć się lekko, przyjemnie i skutecznie?

 1. Rozwiązania informatyczne wspomagające produktywność osobistą i pracę w zespole.
 2. Neuropoznawcze mechanizmy osobistego rozwoju i skuteczności.
 3. Metody efektywnego uczenia się i pracy z dużą ilością informacji.
 4. Najlepsze praktyki produktywności osobistej.
 5. Internet jako bezcenne źródło praktycznej wiedzy.
 6. Najlepsze aplikacje mobilne w pracy menedżera.
 7. Brain fitness, czyli najlepsze praktyki codziennej higieny umysłu.

Terminy

Program studiów realizowany jest w ramach pięciu dwudniowych sesji, a zajęcia odbywają się w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie.

Uczestnictwo i koszt studiów

Zainteresowała Cię nasza oferta studiów? Masz dwie możliwości skorzystania z tej wiedzy:

 1. możesz zapisać się na studia podyplomowe Post-MBA na kierunku Strategiczne Przywództwo i wziąć udział w pięciu dwudniowych spotkaniach. Koszt studiów, składających się z pięciu zjazdów to 7 600 + 23% VAT.
 2. możesz zapisać się na te sesje, które zainteresowały Cię najbardziej. Koszt uczestnictwa w jednej wybranej przez Ciebie sesji to 1 900 zł + VAT.

W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, lunch oraz poczęstunek podczas zajęć.

Informacje i zapisy

Masz pytania? Skontaktuj się z nami – chętnie udzielimy więcej informacji na temat oferowanego przez nas kierunku studiów.

Halina Frątczak

tel.: +48 58 558 58 58,
kom.: +48 600 095 672
e-mail: h.fratczak@gfkm.pl