Akademicki Szczecin

Szczecin zaprasza na studia – z tą misją Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej przy współpracy z naszym Wydziałem zaprosiła w dniu 6 października 2022R. młodzież szkół średnich regionu gryfickiego do uczestnictwa w wydarzeniu  pn. Zapraszamy na studia. Przedmiotem inicjatywy jest przedstawienie oferty szczecińskich ośrodków akademickich, prezentacja rynku pracy, miejskich programów dedykowanych studentom, a także możliwości spędzania czasu wolnego. Akcja kierowana jest do młodzieży szkół średnich, celem zmotywowania do podjęcia właściwych decyzji związanych z wyborem ścieżki rozwoju naukowego oraz zawodowego.

Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Gryficach, Zespołu Szkół im. Czesława Miłosza w Gryficach, Zespołu Szkół w Płotach oraz Liceum Sztuk Plastycznych w Gryficach już skorzystała z tej okazji unikatowej możliwości i tłumnie nas odwiedziła!