Certyfikowany kurs: Trening umiejętności społecznych

W dniach 22-23 listopada 2019r. w siedzibie Wydziału w Gryficach odbędzie się szkolenie certyfikacyjne potwierdzające nabycie kompetencji do prowadzenia zajęć w ramach TUS. Szkolenie dotyczy skutecznej metody terapeutycznej w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dzieci i młodzieży z autyzmem. Zainteresowanych nauczycieli, terapeutów, psychologów, pedagogów, terapeutów, logopedów, socjoterapeutów, oligofrenopedagogów – zapraszamy!

Termin szkolenia:

22.11.2019r., piątek, godz. 16.30-20.00

23.11.2019r., sobota, godz. 8.30-17.00

Koszt:   585 zł/osobę

Czytaj więcej>>>