Elizjum czy Tartar? Społeczne funkcjonowanie człowieka w czasie pandemii II Konferencja Studentów ZPSB

Już od przeszło roku funkcjonujemy w warunkach pandemii. Zmianie ulegają wszystkie formy i aspekty życia ludzkiego. Przeorganizowaliśmy pracę, naukę, opiekę nad dziećmi. Zmieniliśmy nasze codzienne nawyki i zwyczaje. Osłabieniu uległy bezpośrednie relacje międzyludzkie, a naszą aktywność życiową w coraz większym stopniu przenosimy do sieci. Głównymi emocjami, które towarzyszą nam w czasie pandemii są lęk, frustracja, zmęczenie.

Paradoksalnie, pandemia, która unaoczniła nam jak trudnym doświadczeniem jest ograniczenie możliwości bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem, otworzyła nas na nowe technologie, zwiększyła naszą informatyczną mobilność i stworzyła możliwości uczestnictwa w edukacji i pracy wielu ludziom, dotychczas tego pozbawionym. Pośród wielu negatywnych skutków pandemii Covid-19 (zdrowotnych, organizacyjnych, gospodarczych), dostrzec można też jej pozytywny potencjał.

II Konferencja Studentów ZPSB to zaproszenie do debaty nad zróżnicowaniem przestrzeni życia współczesnego człowieka oraz specyfiką społecznego funkcjonowania człowieka w świecie (po)pandemii.

 

Czytaj więcej>>>