Samorządy wobec demograficznego starzenia się ludności Wyzwania i zadania lokalnej polityki senioralnej

Kolejna edycja Gryfickiego Forum Społeczno- Gospodarczego już za nami. We wtorek 22. maja na Wydziale Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach odbyło się V. już- jubileuszowe- Gryfickie Forum Społeczno-Gospodarcze  , które w całości poświęcono problematyce demograficznego starzenia się ludności i wyzwań, jakie proces ten stawia wobec władz, nie tylko na poziomie krajowym, ale również regionalnym i lokalnym.

W V Gryfickim Forum Społeczno- Gospodarczym, które zostało zainicjowane w 2014 roku, przez Władze Wydziału Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach, uczestniczyli samorządowcy, eksperci z dziedziny związanej ze sprawami seniorów, naukowcy oraz przedstawiciele organizacji, którym bliskie są sprawy regionu gryfickiego.
Pierwsza część Forum została w całości poświęcona wystąpieniom zaproszonych gości, którzy podzielili się z Uczestnikami swoją ekspercką wiedzą związaną z potrzebami seniorów, specyfiką procesów związanych ze starzeniem się, jak również kontekstem demograficznym i statystykami, świadczącymi o skali problemu. Prezentacje uzupełniano przykładami dobrych praktyk ze Szczecina i Poznania, jak również założeniami polityki senioralnej w Gminie Gryfice.
Drugą część wydarzenia w całości poświęcono na dyskusję. Głos zabierali zarówno paneliści, jak i zaproszeni goście, w tym najważniejsi Beneficjenci seminarium, czyli Seniorzy. Z wypowiedzi zabieranych na sali wynika jednoznacznie, że sprawy osób starszych, jak również polityka senioralna, staną się w najbliższych latach najważniejszymi wyzwaniami i problemami, stojącymi przed samorządami i całym społeczeństwem.
Więcej informacji na stronie: https://www.zpsb.pl/gryfice/uczelnia/gryfickie-forum-spoleczno-gospodarcze/v-forum-spoleczno-gospodarcze/