Zaproszenie na V Gryfickie Forum Społeczno- Gospodarcze

Zapraszamy na kolejne, V-te już spotkanie w ramach Gryfickiego Forum Społeczno-Gospodarczego, które odbędzie się w dniu 22 maja 2018r.w siedzibie naszego Wydziału w Gryficach Tegoroczne Forum poświęcone jest tematowi:
Samorządy wobec demograficznego starzenia się ludności.
Wyzwania i zadania lokalnej polityki senioralnej

W roku 2018 proponujemy dyskusję na tematy związane ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa. W szczególności interesują nas lokalne wyzwania związane ze spowolnieniem demograficznym, i senioralna polityka samorządów.
Forum ma charakter otwarty, zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Program forum