Organizacja kursów i szkoleń

Masz pytania dotyczące kursów i szkoleń organizowanych na Wydziale ZPSB w Gryficach? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te zadawane najczęściej.

Kto może zapisać się na kurs lub szkolenie?
Kursy i szkolenia adresowane są do osób, które chcą uzyskać lub uzupełnić wiedzę, podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Zapisać się może każdy, bez względu na poziom posiadanego aktualnie wykształcenia.

Jak mogę się zapisać?
Jeśli chcesz zapisać się na kurs lub szkolenie, najpóźniej trzy dni przed jego rozpoczęciem dostarcz do Dziekanatu wypełniony formularz zgłoszeniowy (osobiście, pocztą tradycyjną lub mailowo) oraz ureguluj wpisowe.

Jak długo trwają kursy oraz szkolenia?
Czas trwania jest uzależniony od wybranej przez Ciebie tematyki kursu lub szkolenia. To może być 20, 40, 60 lub 80 godzin.

Kiedy odbywają się zajęcia?
Kursy i szkolenia 60-godzinne trwają dwa tygodnie. Odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:30-16:00 (osiem spotkań po 7,5 godzin lekcyjnych). Te 20-godzinne realizujemy z kolei w trybie weekendowym. W przypadku kursów i szkoleń przygotowywanych na zamówienie harmonogram ustalamy indywidualnie i dostosowujemy go do potrzeb oraz możliwości zamawiającego.

Gdzie odbywają się zajęcia?
Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału w Gryficach przy ul. Piłsudskiego 34. W przypadku kursów i szkoleń przygotowywanych na zamówienie możemy zrealizować je w miejscu wskazanym przez zamawiającego, na przykład w siedzibie firmy.

Czy jako uczestnik kursu lub szkolenia otrzymam materiały dydaktyczne?
Każdy z naszych słuchaczy otrzymuje materiały dydaktyczne w formie prezentacji oraz opracowanych przez prowadzącego treści programowych z poszczególnych modułów. Wysyłamy je w formie elektronicznej bądź przygotowujemy komplety opracowań dla każdej osoby.

Na czym polega zaliczenie kursu lub szkolenia?
Warunkiem zaliczenia poszczególnych modułów jest obecność oraz aktywność na zajęciach.

Czy otrzymam potwierdzenie ukończenia kursu lub szkolenia?
Tak, otrzymasz świadectwo bądź certyfikat potwierdzający ukończenie przez Ciebie wybranego kursu bądź szkolenia.

Z jakimi sprawami mogę zgłosić się do opiekuna?
Każda grupa słuchaczy posiada opiekuna, który służy pomocą w kwestiach dydaktyczno-formalnych i z pewnością odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami – na pewno na nie odpowiemy:
tel.: 91 387 70 98
e-mail: gryfice@zpsb.pl