Rekrutacja

Jeśli chcesz zapisać się na kurs lub szkolenie, najpóźniej trzy dni przed jego rozpoczęciem:

  • dostarcz do nas wypełniony formularz zgłoszeniowy (link)
    • mailowo na adres gryfice@zpsb.pl
    • pocztą lub osobiście do Dziekanatu Wydziału w Gryficach (ul. Piłsudskiego 34)
  • ureguluj wpisowe w wysokości 50 zł przelewem na konto naszej Uczelni – nr: 21 1240 3842 1111 0000 3081 9544

Przesłanie zgłoszenia stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników kursu. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym