Programy r.a. 2019/2020

Poniżej prezentujemy programy studiów obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2019/2020.

Programy prezentowane są w formacie PDF – dokumenty są możliwe do otwarcia na stronie lub pobrania. Poszczególne moduły posiadają swoje rozwinięcia – karty modułów – w formie kolejnych dokumentów PDF.

EKONOMIA

STUDIA I STOPNIA

Specjalności:

PEDAGOGIKA

STUDIA I STOPNIA

Programy studiów: