Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Specjalność Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna umożliwia zdobycie najnowocześniejszej wiedzy oraz umiejętności merytorycznych, metodycznych i psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Czego się nauczysz?

Podczas studiów w ZPSB przekażemy Ci zarówno wiedzę ogólną, jak i szczegółowe informacje z zakresu zagadnień historyczno-filozoficznych, socjologicznych i psychologicznych, dzięki czemu lepiej zrozumiesz społeczno-kulturowe konteksty kształcenia i wychowania młodego pokolenia. Wyczulimy Cię również na specyficzne potrzeby dzieci i dysharmonie ich rozwoju, byś mógł być jeszcze lepszym pedagogiem z indywidualnym podejściem do każdego ucznia. Nasi wykładowcy przekażą Ci informacje niezbędne podczas prowadzenia zajęć w przedszkolach oraz w klasach I-III szkół podstawowych. Kluczową kwestią będzie również nauka przygotowywania programów pracy wychowawczo-dydaktycznej, scenariuszy zabaw i zajęć oraz planów współpracy z rodzicami.

Przemioty specjalnościowe realizowane na specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna:

  • Pedagogika przedszkolna z metodyką
  • Pedagogika wczesnoszkolna z metodyką
  • Edukacja integracyjna
  • Edukacja językowa z metodyką
  • Edukacja matematyczno-przyrodnicza z metodyką
  • Edukacja artystyczna i techniczna z metodyką
  • Logopedia

Po studiach będziesz mógł pracować na przykład jako:

  • nauczyciel przedszkola
  • nauczyciel nauczania początkowego

Praktyki studenckie są bardzo ważne w przygotowaniu do przyszłego zawodu, zdobyciu pierwszego doświadczenia, a tak ważne po prostu w doskonaleniu człowieka. Studiując w ZPSB na kierunku Pedagogika swoją praktykę studencką odbywałam w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach. Dzięki tym zajęciom praktycznym, obowiązkowym w ramach studiów, zawdzięczam poszerzenie swojej wiedzy oraz umiejętności w pracy z dziećmi, jednocześnie otrzymując cenne wskazówki ze strony kadry nauczycielskiej.

Aleksandra Baum, studentka kierunku Pedagogika, ZPSB w Gryficach