Pedagogika czasu wolnego

Dołącz do grupy zajęciowej!

   

 

 

Rezerwuję miejsce

Pedagogika czasu wolnego z animacją wypoczynku to unikatowa specjalność w ZPSB w Gryficach kształcąca przyszłych pedagogów, którzy swoje zainteresowania rekreacyjne, kulturalne i artystyczne łączą z chęcią pracy w szeroko rozumianym sektorze usług związanych z wypoczynkiem i organizacją czasu wolnego. Zajęcia specjalnościowe rozwijają animacyjny potencjał studentów, a solidne przygotowanie pedagogiczne gwarantuje ich skuteczność zawodową. W konsekwencji umiejętności te budują ich kompetencyjną atrakcyjność na dynamicznie rozwijającym się rynku usług hotelarskich, rekreacyjnych i wypoczynkowych na całym Pomorzu Zachodnim.

Absolwenci tej specjalności, obok kompetencji pedagogicznych, uzyskają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu metod i technik pracy animatora, rekreacji plenerowej i w środowisku wodnym, animacji społeczno-kulturalnej oraz organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych. Co więcej, słuchacze zdobędą także uprawnienia formalne kierownika kolonii wymagane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przy organizacji obozów, kolonii, a także wycieczek szkolnych i młodzieżowych.

 

Potencjalne miejsca pracy absolwentów:

 • ośrodki wypoczynkowe,
 • hotele i pensjonaty,
 • placówki edukacyjne,
 • ośrodki opiekuńczo-wychowawcze,
 • domy dziecka, internaty, bursy, świetlice,
 • domy kultury, uniwersytety trzeciego wieku,
 • organizatorzy indywidualnego i zbiorowego wypoczynku,
 • domy pomocy społecznej,
 • inne placówki animacji edukacyjno-kulturalnej.

 

Przedmioty specjalnościowe

 • Pedagogika kultury i czasu wolnego,
 • Pedagogika zabawy,
 • Społeczno-kulturowe aspekty zdrowia,
 • Prawne podstawy organizacji wypoczynku,
 • Turystyka i rekreacja,
 • Animacja czasu wolnego i wypoczynku różnych grup wiekowych (dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów),
 • Animacja i organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych,
 • Animacja kultury z arteterapią,
 • Konstruowanie programów zajęć rekreacyjnych,
 • Strategie pracy z grupą i budowanie zespołu,
 • Techniki radzenia sobie ze stresem,
 • Warsztaty komunikacji interpersonalnej,
 • Warsztaty pracy animatora: plastyczny, muzyczny, sportowy, taneczny, gier, zabaw i zajęć kulturalnych (moduły: dzieci i młodzież, osoby dorosłe, seniorzy),
 • Przygotowanie do praktyki zawodowej w placówkach wypoczynku (domy wczasowe, hotele, pensjonaty, otwarte placówki kultury i organizacji wypoczynku itp.).

 

 

Oceń kierunek/specjalność
[Głosów: 1 Średnia: 5]