Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych (RODO)

Zapisz się na studia podyplomowe i zapłać 900 zł mniej! Trwa tylko do 11 sierpnia!

 
 
 

 

Rezerwuję miejsce

Ochrona danych osobowych (tzw. RODO), bezpieczeństwo cybernetyczne, zabezpieczenie przed wyciekiem danych z firm, instytucji publicznych i urzędów to dziś kluczowy aspekt funkcjonowania każdej organizacji. Konieczna jest ochrona informacji, a firmy i in. instytucje nie mogą opierać swojego bezpieczeństwa na doraźnych rozwiązaniach. Konieczne jest ustalenie reguł dotyczących polityki bezpieczeństwa firmy, wdrożenie systemów i narzędzi zabezpieczania informacji, monitorowanie i modyfikowanie zasad ochrony danych osobowych i in. informacji opracowanie i wdrożenie systemów. Tym samym osoby odpowiedzialne za utrzymanie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń przed utratą informacji, np. jak administrator danych osobowych (ADO) czy inspektor ochrony danych osobowych (IODO)  mają przed sobą poważne zadania.

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy kwalifikacji IODO, w szczególności nabycie wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w zakresie ochrony danych i zarządzania bezpieczeństwem informacji, niezbędnych do efektywnego, zgodnego z prawem, sprawnego i profesjonalnego wykonywania zadań administratora bezpieczeństwa informacji (od maja 2018 roku inspektora ochrony danych) oraz zadań administratora danych osobowych i procesora (związanych z sektorem publicznym). Słuchacz studiów:

 • nabędzie praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania systemem bezpieczeństwa informacji w swojej organizacji,
 • uzyska kompleksową wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych niezbędnych do pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust.5 RODO)
 • nabędzie praktyczne umiejętności przetwarzania informacji niejawnej w zakresie pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnej

Adresaci: Studia kierowane są zwłaszcza do obecnych i potencjalnych administratorów bezpieczeństwa informacji oraz inspektorów ochrony danych, a także administratorów danych osobowych w firmach i jednostkach sektora publicznego, jak również osób zajmujących się ochroną danych osobowych bądź zainteresowanych rozpoczęciem pracy w tej dziedzinie.

A także do wszystkich osób chcących zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • ochrony danych osobowych w świetle RODO,
 • organów, prawnych środków ochrony i zasad odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa informacji (w tym niejawnych),
 • praktycznych aspektów przetwarzania danych,
 • zagrożeń w cyberprzestrzenie oraz technologii IT i narzędzia zwiększających bezpieczeństwo w systemie zarządzania danymi
 • krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (aspekty prawne)
 • identyfikacji i monitorowania procesów w zakresie bezpieczeństwa istniejących w jednostce, w tym sprawdzania, czy przyjęte procedury są wdrażane i wykonywane; dokonywania opisów procesów,
 • gromadzenia dokumentacji i informacji dotyczące tych procesów, a zwłaszcza informacji o systemie kontroli wewnętrznej,
 • identyfikowania oraz oceny ryzyka w procesach oraz prawdopodobieństwa jego wystąpienia.

Organizacja studiów: Studia podyplomowe trwają 2 semestry i prowadzone są w trybie zaocznym oraz e-learningowym. Zajęcia odbywają się 2- 3 razy w miesiącu, w piątki w godzinach: 16.30-20.00 oraz soboty: od 8.30 do 13.00, lub tylko w soboty od godz. 8.30 do 17.00, w siedzibie Uczelni w Gryficach.

 

W razie braku możliwości organizowania zajęć stacjonarnych z powodów niezależnych od Szkoły, wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu mogą być realizowane w całości w formie online. 

Oceń kierunek/specjalność
[Głosów: Średnia: ]