Doradztwo zawodowe i edukacyjne

Rekrutacja zakończona.

Studia podyplomowe na kierunku Doradztwo zawodowe i edukacyjne odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów świadczących usługi poradnictwa zawodowego i edukacyjnego. Słuchacze studiów na tym kierunku zostaną przygotowaniu do udzielania wsparcia uczniom i osobom dorosłym w dokonywaniu wyboru zawodu, kierunku dalszego kształcenia oraz planowania i realizacji kariery zawodowej.

Studia podyplomowe Doradztwo zawodowe i edukacyjne realizowane są w dwóch wariantach:

2-semestralne studia podyplomowe pozwalające uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy zawodowego w instytucjach rynku pracy.

Oferta skierowana jest do absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu, zainteresowanych pracą w charakterze doradcy zawodowego m.in. w: urzędach pracy, agencjach zatrudnienia, akademickich biurach karier, czy agencjach doradztwa personalnego.

3-semestralne studia podyplomowe pozwalające uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego.

3-semestralne studia podyplomowe dedykowane są osobom już zatrudnionym w szkołach/placówkach oświatowych, absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, politologii lub innego kierunku społecznego, posiadających kwalifikacje pedagogiczne. Celem studiów jest nadanie uprawnień do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego w szkołach lub prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczniów (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z klasycznymi elementami procesu doradczego, z uwzględnieniem psychologii rozwoju człowieka oraz specyfiki coachingu kariery. Zagadnienia te omawiane są w kontekście wymagań i wyzwań współczesnego rynku pracy, systemu edukacji i zawodoznawstwa.

 

Program studiów
Tematyka 2-semestralne studia 3-semestralne studia
Moduł 1. Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej  30 30
Moduł 2. Zawodoznawstwo w planowaniu kariery zawodowej 20 20
Moduł 3. Psychologia w doradztwie zawodowym i edukayjnym 60 60
Moduł 4. Diagnoza predyspozycji zawodowych – metody i narzędzia  40 40
Moduł 5. Poradnictwo zawodowe i doradztwo kariery 60 60
Moduł 6. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w systemie oświaty 60
Muduł 7. Seminarium dyplomowe 20 20
Praktyka 60
Liczba godzin łącznie 230 350

Pamiętaj, że w ZPSB możesz skorzystać z dofinansowania na studia podyplomowe dla siebie i swoich pracowników w ramach Projektu Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź, jak otrzymać wsparcie i jakie warunki musisz spełnić, aby móc ubiegać się o nie.

Sprawdź kierunki studiów z obszaru kompetencji w edukacji i szkoleniach, które także mogą Cię zainteresować: