Kadry i płace

Zarezerwuj miejsce teraz i zyskaj aż 950 złotych zniżki! Opłatę wpisową dostajesz gratis!

Skomplikowany system prawno-podatkowy oraz złożoność zagadnień dotyczących ubezpieczeń społecznych powodują, że zespoły kadrowo-płacowe nabierają coraz większego znaczenia, a specjaliści są stale poszukiwani. Pojawiające się nowe przepisy i częste zmiany w tym systemie oznaczają także konieczność stałego i systematycznego podnoszenia lub uzupełnienia kwalifikacji specjalistów ds. kadr i płac.

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczeń świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS.  Program przygotowuje do pracy w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, w ramach działów HR lub w firmach świadczących usługi kadrowo-płacowe na rzecz innych podmiotów.

Efekty kształcenia to wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy,
 • rozliczaniu czasu pracy i urlopów pracowniczych,
 • prowadzeniu dokumentacji pracowniczej,
 • sporządzaniu listy płac,
 • ustalaniu podstaw wymiaru zasiłku chorobowego,
 • naliczaniu i ustalaniu wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń,
 • ustalaniu wysokości potrąceń z wynagrodzeń,
 • obliczaniu wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.

Adresaci: Osoby zamierzające podjąć pracę w obszarze tzw. „twardego” HR, lub  już zatrudnione na stanowiskach kadrowo-płacowych, zainteresowane aktualizacją lub uzupełnieniem wiedzy i umiejętności w tej dziedzinie.

Korzyści:

 • Zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami w sferze kadrowo-płacowej oraz aktualnym orzecznictwem w zakresie szeroko rozumianego prawa pracy i zabezpieczeń społecznych.
 • Zdobycie umiejętności użytkowania programów informatycznych wspomagających obsługę kadrową i płacową.
 • Praktyczny charakter studiów (wykładowcy-praktycy; warsztatowa forma zajęć).
 • Kwalifikacje zgodne z standardami kompetencji zawodowych dla zawodów: specjalista ds. kadr i specjalista ds. wynagrodzeń.

Wykładowcy – zajęcia prowadzą praktycy oraz wykładowcy akademiccy o bogatym doświadczeniu zawodowym.

Organizacja studiów: Studia podyplomowe trwają 2 semestry i prowadzone są w trybie zaocznym. Zajęcia odbywają się 2 – 3 razy w miesiącu, w piątki w godzinach: 16.30-20. oraz soboty: od 8.30-17.00 (łącznie 10- 15 godz. dydakt./zjazd), w siedzibie Wydziału ZPSB w Gryficach.

Forma zaliczenia: Obecność przynajmniej na 80% zajęć, i egzamin końcowy sprawdzający wiedzę i umiejętności. Egzamin obejmuje pytania testowe i otwarte, oraz  rozbudowane studium przypadku.

 

Rezerwuję miejsce
Oceń kierunek/specjalność
[Głosów: 4 Średnia: 4.8]