Komunikacja i psychologia w biznesie

Zarezerwuj miejsce teraz i zyskaj aż 950 złotych zniżki! Opłatę wpisową dostajesz gratis!

Dynamiczny rozwój technologiczny oraz innowacje w tym zakresie sprawiają, że współczesne organizacje muszą zmagać się z różnymi wyzwaniami. Wymagają one, aby menadżerowie firm stale doskonalili swoje kompetencje menadżerskie i budowali podstawy efektywnej oraz wydajnej pracy, a także umiejętnego zarządzania pracownikami w celu wykonywania przez nich zadań. Współczesny biznes wymaga od przedsiębiorców, pracowników i kadry menedżerskiej wysokiego poziomu kompetencji psychospołecznych. Studia wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom: wskazują, jak wykorzystać wiedzę  z zakresu psychologii i socjologii w biznesie, m.in. w badaniach rynku, reklamie, kształtowaniu pożądanych postaw pracowników i umiejętności skutecznego kierowania zespołami. Poziom efektywności działań z tego zakresu jest uzależniony od różnych czynników, w tym w dużym stopniu od znajomości zasad działania ludzkiej psychiki, a także umiejętności wykorzystywania tych mechanizmów.

Czego się nauczysz? W trakcie studiów słuchacz :

 • zdobywa wiedzę  z zakresu psychologicznych aspektów zarządzania,
 • uczy się jak organizować i zarządzać pracą zespołu,
 • poznaje narzędzia i zasady wpływania na  motywację pracowników do pracy,
 • zdobywa kompetencje potrzebne do analizowania postaw i zachowań pracowników i ich wpływu   na   efektywność pracy,
 • doskonali umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji, negocjowania i rozwiązywania konfliktów.

 

Adresatami studiów są przedsiębiorcy, właściciele i osoby kierujące małymi i średnimi firmami, oraz menedżerowie i specjaliści kierującymi zespołami pracowniczymi w różnych działach firm, zainteresowani rozwojem kluczowych kompetencji menedżerskich, takich jak zarządzanie zespołem, zarządzanie zmianą, motywowanie, komunikowanie, przywództwo.

Przykładowe moduły:

 • Psychologia zarządzania
 • Psychologia rynku
 • Psychologia decyzji kadrowych
 • Komunikacja interpersonalna
 • Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje
 • Kultura organizacji
 • Zarządzanie zmianą
 • Przywództwo
 • Myślenie twórcze
 • Zarządzanie zmianą

Kwalifikacje i praca: Absolwenci znajdą zatrudnienie w agencjach reklamowych i PR, agencjach pracy, bankowości, biurach promocji miast, centrach badania rynku, mediach, czy innych podmiotach działających na rynku konkurencyjnym, m.in. w charakterze

 • specjalisty w zakresie organizacji i zarządzania
 • menadżera (kierownika) średniego i wyższego szczebla zarządzania;
 • przedsiębiorcy (prowadzenie własnej działalności gospodarczej)

Wykładowcy – zajęcia prowadzą praktycy o bogatym doświadczeniu zawodowym.

Organizacja studiów: Studia podyplomowe obejmują 180 godz., trwają 2 semestry i prowadzone są w trybie zaocznym. Zajęcia odbywają się 2 – 3 razy w miesiącu, w piątki w godzinach: 16.30-20.00 oraz soboty: od 8.30-17.00 (łącznie 10- 15 godz. dydakt./zjazd), w siedzibie Wydziału ZPSB w Gryficach. W razie braku możliwości organizowania zajęć stacjonarnych z powodów niezależnych od Szkoły, zajęcia mogą być realizowane w całości w formie online.

Forma zaliczenia: Obecność przynajmniej na 80% zajęć oraz egzamin końcowy z zagadnień kierunkowych w formie testu na platformie Moodle.

 

Rezerwuję miejsce
Oceń kierunek/specjalność
[Głosów: 0 Średnia: 0]